Ευλογημένη σχολική χρονιά!

Δώρο Θεού τα παιδιά μας, πολύτιμο δώρο Του, γεμάτα χαρίσματα και χάρη που γεμίζουν την ζωή μας, ομορφιά, συναισθήματα και αγώνα πολύπλευρο και ουσιώδη! Μια αφετηρία καλού αγώνα είναι και το ξεκίνημα της καινούριας σχολικής χρονιας! Δυνατές στιγμές, πλούσιες σε αισθήματα, αντιφατικά πολλές φορές, στιγμές προβληματισμού σε όλα τα ανθρώπινα επίπεδα και δυναμική έντονη, του νέου, της αρχής, της γένεσης της γνώσης και της δημιουργίας! Ευθύνη συγκλονιστική, γονιών, παιδιών, δασκάλων, αρχόντων, κράτους, κοινωνίας μας…..

Μέσα από την πιο βαθιά πτυχή της ψυχής μου, με την αισθηση της ευλογίας της Ιεροσυνης του Χριστού μας, στέλνω την αγάπη μου και τις ευχές μου σε όλα τα παιδιά, τους Γονείς και τους Δασκάλους μας για μια χαρούμενη, ευλογημένη, δημιουργική και γεμάτη Φως Χριστού, καινούρια σχολική χρονιά!!!

Η Παναγία μας να σας σκεπάζει στοργικά όλους!!!!

Πατήρ Δημήτριος Καταπίδης

Ενισχυτική διδασκαλία 2019-2020

Καλώς Ήλθατε!

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα της ενορίας του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος Χαλέπας Χανίων. Στους συνδέσμους στο πάνω μέρος θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες:
  • Η ενορία μας: Διεύθυνση, χάρτης, στοιχεία επικοινωνίας, σχολιασμός
  • Ημερολόγιο: Εβδομαδιαίο πρόγραμμα ακολουθιών και δραστηριοτήτων
  • Δραστηριότητες: Επισκόπηση όλων των ενοριακών δραστηριοτήτων
  • Πολυμέσα: Φωτογραφίες και βίντεο, διαδικτυακό ραδιόφωνο και τηλεόραση
Μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις μας χρονολογικά ταξινομημένες παρακάτω ή ανά κατηγορία με τους συνδέσμους στο δεξιό μέρος. Καλή κι ευλογημένη πλοήγηση!

Δίκτυο Προσευχής…

Από την Κυριακή, 5/7/2015, και κάθε βράδυ11 μ.μ. – 12 π.μ., όσοι θέλουν, να κάνουμε στο σπίτι μας την Παράκληση στην Παναγία μας και την Ευχή, για όλα τα δύσκολα που συμβαίνουν καθημερινά στον τόπο μας, στην Πατρίδα μας και τον Λαό μας, αλλά και σε κάθε ψυχή που ζει ανάμεσά μας και γύρω μας.

«Διάσωσον από κινδύνων τους δούλους σου Θεοτόκε, ότι πάντες μετά Θεόν εις Σε καταφεύγομεν, ως άρρηκτον τείχος και προστασίαν»

Ιερά Εξομολόγησις

Η Ιερά Εξομολόγηση εκτός των ωρών που αναγράφονται στο Ημερολόγιο θα γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως με τους Ιερείς της ενορίας μας, π. Δημήτριο και π. Εμμανουήλ.

Έχεις Μήνυμα… (21 Σεπτεμβρίου 2019)

Με τον θάνατο αρπάζει ο Θεός τον άνθρωπο από την φθορά

Όπως η μητέρα «στέλνει τα παιδιά της κατασκήνωση», έτσι και οι νεκροί «κατασκηνώνουν εν ταις αυλαίς του Κυρίου». Κατασκήνωση τους στέλνει ο ουράνιος Πατέρας τους. Λέγει η Αγία Γραφή «Ηρπάγη ο νεκρός». Έτσι κάνει και ο Θεός, παραφυλάει την ώρα και τη στιγμή ακόμα που θα αρπάξει από κοντά μας τον κάθε άνθρωπο να τον έχει κοντά του και να τον χαίρεται, αλλά και να χαίρεται κοντά στον Θεό και ο «αρπαγμένος. Να τι είναι ο θάνατος ενός Χριστιανού, είναι το δώρο, το μεγάλο δώρο που έκανε ο Θεός στον άνθρωπος. Τον αρπάζει από την φθορά, την απάτη και τον θάνατο στην αφθαρσία και την αλήθεια. Με τον θάνατο ο Θεός μας εισάγει στη Θεία δικαιοσύνη και έτσι απολαμβάνουμε όλους τους καρπούς, όλες τις δωρεές, όλους τους μισθούς που μας ανήκουν.

Δημητρίου Μπούμπα

«Η ασθένεια, ο πόνος και ο θάνατος στη ζωή και την διδασκαλία του Γέροντος Αιμιλιανού Σιμωνονπετρίτου»

Αναγνώσματα (21 Σεπτεμβρίου 2019)

Απόστολος: Α’ Κορ α’ 26-31, β’ 1-5

Ἀδελφοί, βλέπετε τὴν κλῆσιν ὑμῶν, ὅτι οὐ πολλοὶ σοφοὶ κατὰ σάρκα, οὐ πολλοὶ δυνατοί, οὐ πολλοὶ εὐγενεῖς· ἀλλὰ τὰ μωρὰ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ Θεὸς ἵνα τοὺς σοφούς καταισχύνῃ, καὶ τὰ ἀσθενῆ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ Θεὸς ἵνα καταισχύνῃ τὰ ἰσχυρά· καὶ τὰ ἀγενῆ τοῦ κόσμου καὶ τὰ ἐξουθενημένα ἐξελέξατο ὁ θεός, τὰ μὴ ὄντα, ἵνα τὰ ὄντα καταργήσῃ· ὅπως μὴ καυχήσηται πᾶσα σὰρξ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Ἐξ αὐτοῦ δὲ ὑμεῖς ἐστε ἐν Χριστῷ ᾽Ιησοῦ, ὃς ἐγενήθη σοφία ἡμῖν ἀπὸ Θεοῦ, δικαιοσύνη τε καὶ ἁγιασμὸς καὶ ἀπολύτρωσις, ἵνα καθὼς γέγραπται· Ὁ καυχώμενος ἐν Κυρίῳ καυχάσθω. Κἀγὼ ἐλθὼν πρὸς ὑμᾶς, ἀδελφοί, ἦλθον οὐ καθ᾽ ὑπεροχὴν λόγου ἢ σοφίας καταγγέλλων ὑμῖν τὸ μαρτύριον τοῦ Θεοῦ. Οὐ γὰρ ἔκρινά τοῦ εἰδέναι τι ἐν ὑμῖν, εἰ μὴ ᾽Ιησοῦν Χριστὸν καὶ τοῦτον ἐσταυρωμένον. Καἰ ἐγὼ ἐν ἀσθενείᾳ καὶ ἐν φόβῳ καὶ ἐν τρόμῳ πολλῷ ἐγενόμην πρὸς ὑμᾶς. Καὶ ὁ λόγος μου καὶ τὸ κήρυγμά μου οὐκ ἐν πειθοῖς ἀνθρωπίνης σοφίας λόγοις, ἀλλ᾽ ἐν ἀποδείξει πνεύματος καὶ δυνάμεως, ἵνα ἡ πίστις ὑμῶν μὴ ᾖ ἐν σοφίᾳ ἀνθρώπων ἀλλ᾽ ἐν δυνάμει Θεοῦ.

Νεοελληνική απόδοση:

Αδελφοί, 26 παρατηρήσατε, ποιοί είσθε σεις που ο Θεός εκάλεσε. Δεν υπάρχουν μεταξύ σας πολλοί σοφοί κατ’ άνθρωπον, ούτε πολλοί δυνατοί, ούτε πολλοί ευγενείς την καταγωγήν, 27 αλλά εκείνους που ο κόσμος θεωρεί μωρούς εδιάλεξε ο Θεός διά να καταισχύνη τους σοφούς, και τους αδύνατους κατά κόσμον εδιάλεξε ο Θεός, διά να καταισχύνη τους δυνατούς, 28 και ανθρώπους που έχουν ταπεινήν καταγωγήν κατά κόσμον και τους περιφρονεμένους εδιάλεξε ο Θεός, ακόμη και πράγματα που δεν υπάρχουν διά να καταργήση εκείνα που υπάρχουν· 29 ώστε να μη καυχηθή κανείς άνθρωπος ενώπιον του Θεού. 30 Χάρις σ’ αυτόν είσθε σεις εν Χριστώ Ιησού, τον οποίον ο Θεός έκανε σοφίαν μας, δικαίωσίν μας και αγιασμόν και απολύτρωσιν. 31 Ώστε, καθώς είναι γραμμένον: Εκείνος που καυχάται, ας καυχάται διά τον Κύριον. 1 Διά τούτο, όταν ήλθα σ’ εσάς, αδελφοί, σας εκήρυξα την αλήθειαν του Θεού, όχι με υπεροχήν λόγου ή σοφίας. 2 Απεφάσισα να μη γνωρίζω τίποτε άλλο, όταν ήμουν μεταξύ σας, παρά τον Ιησούν Χριστόν και αυτόν σταυρωμένον. 3 Και ήλθα σ’ εσάς, αισθανόμενος αδυναμίαν και φόβον και πολύ τρόμον. 4 Και ο λόγος μου και το κήρυγμά μου δεν έγιναν με πειστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με πειθώ Πνεύματος και δυνάμεως, 5 διά να μην είναι η πίστις σας θεμελιωμένη επάνω εις την σοφίαν των ανθρώπων, αλλά εις την δύναμιν του Θεού.

__________________

Ιερόν Ευαγγέλιο: Ιω. η’ 21-30

Εἶπεν ὁ Κύριος πρὸς τοὺς ἐληλυθότας πρὸς αὐτὸν Ἰουδαίους· Ἐγὼ ὑπάγω καὶ ζητήσετέ με, καὶ ἐν τῇ ἁμαρτίᾳ ὑμῶν ἀποθανεῖσθε· ὅπου ἐγὼ ὑπάγω ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν. Ἔλεγον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι, Μήτι ἀποκτενεῖ ἑαυτόν, ὅτι λέγει, Ὅπου ἐγὼ ὑπάγω ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν;καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Ὑμεῖς ἐκ τῶν κάτω ἐστέ, ἐγὼ ἐκ τῶν ἄνω εἰμί· ὑμεῖς ἐκ τούτου τοῦ κόσμου ἐστέ, ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου. Εἶπον οὖν ὑμῖν ὅτι ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν· ἐὰν γὰρ μὴ πιστεύσητε ὅτι ἐγώ εἰμι, ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν. Ἔλεγον οὖν αὐτῷ, Σὺ τίς εἶ; εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Τὴν ἀρχὴν ὅ τι καὶ λαλῶ ὑμῖν;πολλὰ ἔχω περὶ ὑμῶν λαλεῖν καὶ κρίνειν· ἀλλ΄ ὁ πέμψας με ἀληθής ἐστιν, κἀγὼ ἃ ἤκουσα παρ΄ αὐτοῦ ταῦτα λαλῶ εἰς τὸν κόσμον. Οὐκ ἔγνωσαν ὅτι τὸν πατέρα αὐτοῖς ἔλεγεν. Εἶπεν οὖν [αὐτοῖς] ὁ Ἰησοῦς, Ὅταν ὑψώσητε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, τότε γνώσεσθε ὅτι ἐγώ εἰμι, καὶ ἀπ΄ ἐμαυτοῦ ποιῶ οὐδέν, ἀλλὰ καθὼς ἐδίδαξέν με ὁ πατὴρ ταῦτα λαλῶ. Καὶ ὁ πέμψας με μετ΄ ἐμοῦ ἐστιν· οὐκ ἀφῆκέν με μόνον, ὅτι ἐγὼ τὰ ἀρεστὰ αὐτῷ ποιῶ πάντοτε. Ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν.

Νεοελληνική απόδοση:

Είπεν ο Κύριος προς τους Ιουδαίους που πήγαν προς αυτόν, 21 «Εγώ φεύγω και θα με ζητήσετε αλλά θα πεθάνετε μέσα στην αμαρτίαν σας. Όπου πάω εγώ, δεν μπορείτε σεις να έλθετε». 22 Τότε είπαν οι Ιουδαίοι, «Μήπως θα αυτοκτονήση; Διότι λέγει, «Όπου πάω εγώ, δεν μπορείτε σεις να έλθετε». 23 Και αυτός τους είπε, «Σεις είσθε εκ των κάτω, εγώ είμαι εκ των άνω. Σείς είσθε από αυτόν τον κόσμον, εγώ δεν είμαι από τον κόσμον αυτόν. 24 Διά τούτο είπα ότι θα πεθάνετε μέσα στις αμαρτίες σας, διότι εάν δεν πιστέψετε ότι εγώ είμαι, θα πεθάνετε μέσα στις αμαρτίες σας». 25 Τότε εκείνοι του είπαν, «Συ ποιος είσαι;» και ο Ιησούς τους είπε, «Ό,τι σας λέγω από την αρχήν. 26 Έχω πολλά να πω για σας και να σας κατακρίνω. Αλλ’ εκείνος που με έστειλε λέγει την αλήθειαν και όσα εγώ άκουσα από αυτόν, αυτά λέγω εις τον κόσμον». 27 Δεν εκατάλαβαν ότι τους μιλούσε διά τον Πατέρα. 28 Ο Ιησούς λοιπόν τους είπε, «Όταν θα υψώσετε τον Υιόν του ανθρώπου, τότε θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι και ότι δεν κάνω τίποτε από τον εαυτόν μου αλλά καθώς ο Πατέρας μου με εδίδαξε, αυτά λέγω. 29 Και εκείνος που με έστειλε είναι μαζί μου, δεν με άφησε μόνον ο Πατέρας, διότι εγώ κάνω πάντοτε όσα του είναι αρεστά». 30 Ενώ έλεγε αυτά, πολλοί επίστεψαν σ’ αυτόν.

Έχεις Μήνυμα… (20 Σεπτεμβρίου 2019)

Ὁ τήν μητέρα τῶν παθῶν ἀποβαλών φιλαυτίαν, καί τά λοιπά εὐχερῶς σύν Θεῷ ἀποτίθεται· οἷον ὁργήν, λύπην, μνησικακίαν, καί τά ἑξῆς· ὁ δέ ὑπό τοῦ πρώτου κρατούμενος, ὑπό τοῦ δευτέρου, κἄν μή θέλῃ, τιτρώσκεται. Φιλαυτία δέ ἐστι, τό πρός τό σῶμα πάθος.

Ένα μόνον μπορεί να με αποσπάση από τις αναβάσεις μου προς τον Θεόν, να μου ανατρέψη κάθε πνευματικό κατόρθωμα και, ενώ ήμουν ένας άγιος, να βρεθώ αιφνιδίως ένας διάβολος, ενώ ήμουν μέγας, να γίνω ο πλέον ταπεινός και ο πλέον απωλεσμένος ενώπιον του Θεού: η φλαυτία. Φιλαυτία δέ ἐστι, τό πρός τό σῶμα πάθος.

Το σώμα θα το εκλάβωμε με την έννοια την πατερική, ήτοι του σωματικού φρονήματος, της χοϊκότητος της καρδίας, της στροφής του νου κατά μίαν διάθεσι που δεν αρμόζει στο πνεύμα. Ο Άγιος Μάξιμος δεν ξεχωρίζει εδώ το σώμα από την ψυχή, διότι αυτός ο χωρισμός δεν θα είχε καμιά σχέσι και σημασία για την φιλαυτία, αφού η φιλαυτία είναι περισσότερο αποτέλεσμα της ψυχής, καθαρά ένα εσωτερικό πρόβλημα και λιγώτερο σωματικός καρπός. Επειδή όμως η φιλαυτία ενεργεί πολλές φορές δια του σώματος, εντεύθεν και χρησιμοποιεί αυτή την περιεκτική λέξι, το σώμα.

Continue Reading »

Αναγνώσματα (20 Σεπτεμβρίου 2019)

Απόστολος: Εφεσ. στ’ 10-17

Ἀδελφοί, ἐνδυναμοῦσθε ἐν Κυρίῳ καὶ ἐν τῷ κράτει τῆς ἰσχύος αὐτοῦ. Ἐνδύσασθε τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸ δύνασθαι ὑμᾶς στῆναι πρὸς τὰς μεθοδείας τοῦ διαβόλου· ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους αἰῶνος τούτου, πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις. Διὰ τοῦτο ἀναλάβετε τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ, ἵνα δυνηθῆτε ἀντιστῆναι ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πονηρᾷ καὶ ἅπαντα κατεργασάμενοι στῆναι. Στῆτε οὖν περιζωσάμενοι τὴν ὀσφὺν ὑμῶν ἐν ἀληθείᾳ, καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν θώρακα τῆς δικαιοσύνης, καὶ ὑποδησάμενοι τοὺς πόδας ἐν ἑτοιμασίᾳ τοῦ Εὐαγγελίου τῆς εἰρήνης, ἐν πᾶσιν ἀναλαβόντες τὸν θυρεὸν τῆς πίστεως, ἐν ᾧ δυνήσεσθε πάντα τὰ βέλη τοῦ πονηροῦ τὰ πεπυρωμένα σβέσαι· καὶ τὴν περικεφαλαίαν τοῦ σωτηρίου δέξασθε, καὶ τὴν μάχαιραν τοῦ Πνεύματος, ὅ ἐστι ῥῆμα Θεοῦ.

Νεοελληνική απόδοση:

10 Αδελφοί, γίνεσθε δυνατοί διά του Κυρίου και διά του κράτους της δυνάμεώς του. 11 Ενδυθήτε την πανοπλίαν του Θεού διά να μπορέσετε να αντισταθήτε εις τα τεχνάσματα του διαβόλου, 12 διότι δεν διεξάγομεν πάλην με σάρκα και αίμα, αλλά με τας αρχάς, τας εξουσίας, τους κοσμοκράτορας του σκοτεινού τούτου κόσμου, με τα πονηρά πνεύματα εις τους ουρανούς. 13 Διά τούτο ενδυθήτε με την πανοπλίαν του Θεού, διά να μπορέσετε να αντισταθήτε κατά την πονηράν ημέραν και, αφού εκτελέσετε όλα, να σταθήτε. 14 Σταθήτε όρθιοι λοιπόν, αφού ζωσθήτε την μέση σας με την αλήθειαν και ενδυθήτε τον θώρακα της δικαιώσεως· 15 εις τα πόδια σας υποδήματα διά να είσθε έτοιμοι διά το χαρμόσυνον άγγελμα της ειρήνης. 16 Πάνω από ολ’ αυτά να πάρετε την ασπίδα της πίστεως, με την οποίαν θα μπορέσετε να σβήσετε όλα τα φλογερά βέλη του πονηρού, 17 και δεχθήτε την σωτηρίαν διά περικεφαλαίαν, και την μάχαιραν του Πνεύματος, δηλαδή τον λόγον του Θεού.

__________________

Ιερόν Ευαγγέλιο: Λουκ. κα’ 12-19

Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαὐτοῦ Μαθηταῖς· προσέχετε ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων· ἐπιβαλοῦσιν γὰρ ἐφ’ ὑμᾶς τὰς χεῖρας αὐτῶν καὶ διώξουσι, παραδιδόντες εἰς συναγωγὰς καὶ φυλακάς, ἀγομένους ἐπὶ βασιλεῖς καὶ ἡγεμόνας ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου· 13ἀποβήσεται δὲ ὑμῖν εἰς μαρτύριον. 14θέτε οὖν εἰς τὰς καρδίαις ὑμῶν μὴ προμελετᾶν ἀπολογηθῆναι· 15ἐγὼ γὰρ δώσω ὑμῖν στόμα καὶ σοφίαν, ᾗ οὐ δυνήσονται ἀντειπεῖν οὐδὲ ἀντιστῆναι πάντες οἱ ἀντικείμενοι ὑμῖν. 16παραδοθήσεσθε δὲ καὶ ὑπὸ γονέων καὶ συγγενῶν καὶ φίλων καὶ ἀδελφῶν, καὶ θανατώσουσιν ἐξ ὑμῶν, 17καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου· 18καὶ θρὶξ ἐκ τῆς κεφαλῆς ὑμῶν οὐ μὴ ἀπόληται· 19ἐν τῇ ὑπομονῇ ὑμῶν κτήσασθε τὰς ψυχὰς ὑμῶν.

Νεοελληνική απόδοση:

Είπεν ο Κύριος προς τους μαθητές του, προσέχετε τους ανθρώπους. 12 Πριν γίνουν όλα αυτά, θα βάλουν τα χέρια επάνω σας και θα σας καταδιώξουν και θα σας παραδώσουν εις τας συναγωγάς και εις τας φυλακάς, και θα σας οδηγήσουν εις βασιλείς και ηγεμόνας εξ αιτίας του ονόματός μου. 13 Αυτά θα είναι για σας ευκαιρία διά να δώσετε μαρτυρίαν. 14 Θυμηθήτε λοιπόν να μη προετοιμάζετε την απολογίαν σας, 15 διότι εγώ θα σας δώσω στόμα και σοφίαν, προς την οποίαν όλοι οι αντίπαλοί σας δεν θα μπορέσουν να αντισταθούν ούτε να αντείπουν. 16 Θα παραδοθήτε δε και από γονείς και αδελφούς και από συγγενείς και φίλους και θα θανατώσουν μερικούς από σας 17 και θα σας μισούν όλοι εξ αιτίας του ονόματός μου. 18 Αλλά δεν θα χαθή ούτε μια τρίχα από το κεφάλι σας· 19 με την υπομονήν σας θα κερδίσετε την ζωήν σας.

Έχεις Μήνυμα… (19 Σεπτεμβρίου 2019)

Δεν βιαζόμαστε στην ασθένεια. Οι γιατροί είναι θεόσδοτοι

«Δεν βιαζόμαστε στην ασθένεια. Μα θα μου πεις, πονώ. Ο Θεός δεν το ξέρει ότι πονάς; Αν θέλει ο Θεός δεν θα μεριμνήσει; Αρχάγγελοι θα αρπάξουν τον γιατρό και θα στον φέρουν. Και όμως εμείς βιαζόμαστε να φέρουμε τον γιατρό, ο οποίος μπορεί να είναι άθεος, ξαγρυπνισμένος, να κάνει λάθη. Αυτόν τον περιμένουμε και δεν νιώθουμε ότι ήδη ο άγγελος είναι από επάνω μας μαζί με τον Θεό;».

Continue Reading »

Αναγνώσματα (19 Σεπτεμβρίου 2019)

Απόστολος: Γαλ. α’ 1-2, 20-24, β’ 1-5

Παῦλος ἀπόστολος, (οὐκ ἀπ᾽ ἀνθρώπων, οὐδὲ δι᾽ ἀνθρώπου ἀλλὰ διὰ ᾽Ιησοῦ Χριστοῦ καὶ Θεοῦ Πατρὸς τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ νεκρῶν), καὶ οἱ σὺν ἐμοὶ πάντες ἀδελφοί, ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Γαλατίας· χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ Πατρὸς ἡμῶν καὶ Κυρίου ἡμῶν ᾽Ιησοῦ Χριστοῦ, ἃ δὲ γράφω ὑμῖν, ἰδοὺ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ὅτι οὐ ψεύδομαι. Ἔπειτα ἦλθον εἰς τὰ κλίματα τῆς Συρίας καὶ τῆς Κιλικίας. Ἤμην δὲ ἀγνοούμενος τῷ προσώπῳ ταῖς Ἐκκλησίαις τῆς ᾽Ιουδαίας ταῖς ἐν Χριστῷ· μόνον δὲ ἀκούοντες ἦσαν ὅτι ὁ διώκων ἡμᾶς ποτε, νῦν εὐαγγελίζεται τὴν πίστιν ἥν ποτε ἐπόρθει· καὶ ἐδόξαζον ἐν ἐμοὶ τὸν Θεόν. ῎Επειτα διὰ δεκατεσσάρων ἐτῶν πάλιν ἀνέβην εἰς ῾Ιεροσόλυμα μετὰ Βαρνάβα, συμπαραλαβὼν καὶ Τίτον· ἀνέβην δὲ κατὰ ἀποκάλυψιν· καὶ ἀνεθέμην αὐτοῖς τὸ Εὐαγγέλιον ὃ κηρύσσω ἐν τοῖς ἔθνεσιν· κατ᾽ ἰδίαν δὲ τοῖς δοκοῦσιν, μήπως εἰς κενὸν τρέχω ἢ ἔδραμον. Ἀλλ᾽ οὐδὲ Τίτος ὁ σὺν ἐμοί, Ἕλλην ὤν, ἠναγκάσθη περιτμηθῆναι· διὰ δὲ τοὺς παρεισάκτους ψευδαδέλφους, οἵτινες παρεισῆλθον κατασκοπῆσαι τὴν ἐλευθερίαν ἡμῶν ἣν ἔχομεν ἐν Χριστῷ ᾽Ιησοῦ, ἵνα ἡμᾶς καταδουλώσουσιν· οἷς οὐδὲ πρὸς ὥραν εἴξαμεν τῇ ὑποταγῇ, ἵνα ἡ ἀλήθεια τοῦ εὐαγγελίου διαμείνῃ πρὸς ὑμᾶς.

Νεοελληνική απόδοση:

1 Ο Παύλος, απόστολος εντεταλμένος όχι από ανθρώπους ούτε δι’ ανθρώπου, αλλά διά του Ιησού Χριστού και του Θεού Πατρός, ο οποίος τον ανέστησεν εκ των νεκρών, 2 και όλοι οι αδελφοί, οι οποίοι είναι μαζί μου, προς τας εκκλησίας της Γαλατίας· 3 χάρις να είναι σ’ εσάς και ειρήνη από τον Θεόν Πατέρα μας και τον Κύριον Ιησούν Χριστόν. 20 Για όσα σας γράφω ομολογώ ενώπιον του Θεού, ότι δεν λέγω ψέμματα. 21 Έπειτα ήλθα εις τα μέρη της Συρίας και της Κιλικίας. 22 Προσωπικώς μάλιστα ήμουν άγνωστος εις τας εκκλησίας του Χριστού εις την Ιουδαίαν. 23 Μόνον άκουαν ότι, «Εκείνος, που άλλοτε μας κατεδίωκε, τώρα κηρύττει την πίστιν, την οποίαν άλλοτε εζητούσε να εξαφανίση», 24 και εδόξαζαν εξ αιτίας μου τον Θεόν. 1 Κατόπιν, μετά από δέκα τέσσερα χρόνια, ανέβηκα πάλιν εις τα Ιεροσόλυμα με τον Βαρνάβαν και επήρα μαζί μου και τον Τίτον. 2 Ανέβηκα δε έπειτα από αποκάλυψιν και ανέπτυξα εις αυτούς, ιδιαιτέρως δε εις τους φημισμένους, το ευαγγέλιον, το οποίον κηρύττω εις τα έθνη, μήπως μάταια τρέχω ή έτρεξα. 3 Αλλ’ ούτε και ο Τίτος, ο οποίος ήτο μαζί μου, αναγκάσθηκε να περιτμηθή, αν και ήτο εθνικός, 4 ακριβώς ένεκα των παρεισάκτων ψευταδέλφων, οι οποίοι παρεισέφρυσαν διά να επιβουλευθούν την ελευθερίαν μας, που έχομεν ως πιστοί του Χριστού Ιησού, προς τον σκοπόν να μας υποδουλώσουν, 5 εις τους οποίους ουδέ προς στιγμήν εδεχθήκαμε να υποταχθούμε, διά να παραμείνη σ’ εσάς η αλήθεια του ευαγγελίου.

__________________

Ιερόν Ευαγγέλιο: Λουκ. δ’ 16-22

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν Ναζαρέτ, οὗ ἦν τεθραμμένος, καὶ εἰσῆλθεν κατὰ τὸ εἰωθὸς αὐτῷ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων εἰς τὴν συναγωγήν, καὶ ἀνέστη ἀναγνῶναι. 17καὶ ἐπεδόθη αὐτῷ βιβλίον Ἡσαΐου τοῦ προφήτου, καὶ ἀναπτύξας τὸ βιβλίον εὗρεν τὸν τόπον οὗ ἦν γεγραμμένον· 18Πνεῦμα Κυρίου ἐπ’ ἐμέ, οὗ εἵνεκεν ἔχρισέ με εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς ἀπέσταλκέ με ἰάσασθαι τοὺς συντετριμμένους τὴν καρδίαν, 19κηρύξαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιν καὶ τυφλοῖς ἀνάβλεψιν, ἀποστεῖλαι τεθραυσμένους ἐν ἀφέσει, κηρύξαι ἐνιαυτὸν Κυρίου δεκτόν. 20καὶ πτύξας τὸ βιβλίον ἀποδοὺς τῷ ὑπηρέτῃ ἐκάθισε· καὶ πάντων ἐν τῇ συναγωγῇ οἱ ὀφθαλμοὶ ἦσαν ἀτενίζοντες αὐτῷ. 21ἤρξατο δὲ λέγειν πρὸς αὐτοὺς ὅτι Σήμερον πεπλήρωται ἡ γραφὴ αὕτη ἐν τοῖς ὠσὶν ὑμῶν. 22καὶ πάντες ἐμαρτύρουν αὐτῷ καὶ ἐθαύμαζον ἐπὶ τοῖς λόγοις τῆς χάριτος τοῖς ἐκπορευομένοις ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ.

Νεοελληνική απόδοση:

Κατ΄εκείνον τον καιρό, 16 ήλθε ο Ιησούς εις την Ναζαρέτ, όπου είχε ανατραφή και κατά την συνήθειά του εμπήκε εις την συναγωγήν κατά την ημέραν του Σαββάτου και εσηκώθηκε διά να διαβάση. 17 Και του έδωκαν το βιβλίον του Ησαΐα του προφήτου και αφού το ξετύλιξε ευρήκε το μέρος, όπου ήτο γραμμένον, 18 «Πνεύμα Κυρίου είναι επάνω μου, διότι με έχρισε. Με έστειλε να φέρω εις τους πτωχούς χαρμόσυνον άγγελμα, να θεραπεύσω εκείνους που έχουν συντετριμμένην καρδιά, να κηρύξω εις αιχμαλώτους απελευθέρωσιν και εις τους τυφλούς ανάβλεψιν, να ελευθερώσω εκείνους που πιέζονται, 19 να κηρύξω το έτος της ευνοίας του Κυρίου». 20 Και αφού ετύλιξε το βιβλίον και το έδωκε εις τον υπηρέτην εκάθησε και τα μάτια όλων εις την συναγωγήν ήσαν προσυλωμένα επάνω του. 21 Άρχισε δε να τους λέγει, «Σήμερα έχει εκπληρωθή εις τα αυτιά σας η γραφή αυτή». 22 Και όλοι συγκατένευαν προς αυτόν και εθαύμαζαν διά την χάριν των λόγων που έβγαιναν από το στόμα του.

Έχεις Μήνυμα… (18 Σεπτεμβρίου 2019)

[…] Παράξενο πράγμα! Ο Θεός ενώ έπλασε τον άνθρωπο υγιέστατο, ενώ θέλει την χαρά και την ειρήνη του, του δείνει την ασθένεια. Γιατί; Διότι, όταν ο άνθρωπος την ασπασθεί, όταν την αγαπήσει, όταν βγάζει από την ασθένειά του θετικά συμπεράσματα, όταν εξ αιτίας της παραδίνεται στον Θεό, τότε η ασθένεια γίνεται το γρηγορότερο μέσο για την κατάκτηση της απαθείας, και της σωτηρίας. Γι’ αυτό ο Θεός, ως καλός παιδαγωγός, όταν έχουμε αμαρτίες και μάλιστα κρυφές, μας χτυπάει με αρρώστιες, για να μην τιμωρηθούμε στην άλλη ζωή. Και στους ανθρώπους που έχουν κρυφή αγιότητα δίνει επίσης αρρώστια, για να μην απολαύσουν τον μισθό τους εδώ στην γη, αλλά στην αιωνιότητα. Εν τέλει, η ασθένεια είναι από τα ωραιότερα δώρα του Θεού προς τον άνθρωπο. Μπορεί να είναι προτιμότερη ακόμη και από τις ανώτερες, πνευματικότερες επιθυμίες της καρδιάς του. […]

Γέροντος Αιμιλιανού Σιμωνοπετρίτου

«Περί Προσευχής – Ερμηνεία στον Όσιο Νείλο τον ασκητή»