Archive | Μαρτίου 2019

You are browsing the site archives by date.

Κήρυγμα και Αρχονταρίκι (31 Μαρτίου 2019)

Κυριακή 31 Μαρτίου 2019 π. Δημήτριος Καταπίδης – Κήρυγμα στη Θεία Λειτουργία [download mp3] π. Δημήτριος Καταπίδης – Συζήτηση στο Αρχονταρίκι [download mp3]

Διακονία (31 Μαρτίου 2019)

Η εφημερίδα μας της Κυριακής 31 Μαρτίου 2019. [download pdf] [Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]

Βίοι Αγίων (31 Μαρτίου 2019)

Βίοι εορταζομένων Αγίων της εβδομάδας από 31 Μαρτίου. [download pdf] [Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]

Κήρυγμα Γ’ Χαιρετισμών (29 Μαρτίου 2019)

Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019 – Γ’ Στάσις των Χαιρετισμών της Θεοτόκου π. Δημήτριος Καταπίδης – Κήρυγμα στην 2η (βραδινή) ακολουθία [download mp3]

Έχεις Μήνυμα… (30 Μαρτίου 2019)

Είπε ο αββάς Ιωάννης ο Κολοβός: “Εάν ένας βασιλιάς θελήσει να καταλάβει μια εχθρική πόλη, πρώτα δεσμεύει το νερό και την τροφή. Και έτσι οι εχθροί κινδυνεύοντας να πεθάνουν από την πείνα υποτάσσονται σ΄ αυτόν. Το ίδιο ισχύει και για τα σαρκικά πάθη. Εάν ο άνθρωπος ζήσει με νηστεία και πείνα, οι εχθροί που είναι […]

Αναγνώσματα (30 Μαρτίου 2019)

Ἡ θεία καὶ ὄντως φωταυγής, ὁμήγυρις τῶν Μαρτύρων, καθικέτευε, τὸν ὑπεράγαθον Δεσπότην, καιρῷ τῆς ἐγκρατείας, συγχώρησιν, πταισμάτων ἡμῖν πᾶσι δωρήσασθαι, καὶ αἰωνίαν ἀγαλλίασιν. Κανών α’, Ωδή θ’ Τριωδίου, Σαββάτου Γ’ Νηστειών ____________________ Απόστολος: Εβρ. ι’ 32-38 Ἀδελφοί, ἀναμιμνήσκεσθε τὰς πρότερον ἡμέρας, ἐν αἷς φωτισθέντες πολλὴν ἄθλησιν ὑπεμείνατε παθημάτων, τοῦτο μὲν ὀνειδισμοῖς τε καὶ θλίψεσι θεατριζόμενοι, […]

Έχεις Μήνυμα… (29 Μαρτίου 2019)

Ο μακάριος Παύλος ο Απλός, ο μαθητής του Αγίου Αντωνίου, διηγήθηκε στους Πατέρες ότι κάποτε επισκέφθηκε ένα μοναστήρι για ωφέλεια των αδελφών. Μετά τη συνηθισμένη συνομιλία μεταξύ τους, μπήκαν στην αγία του Θεού εκκλησία να κάνουν την καθιερωμένη ακολουθία. Ο μακάριος Παύλος -λέει- πρόσεχε τον καθένα που έμπαινε στην εκκλησία, άραγε με ποια ψυχική διάθεση […]

Αναγνώσματα (29 Μαρτίου 2019)

Τὸν Ἄρνα ἐπὶ ξύλου, ἡ Ἀμνὰς θεωροῦσα, μετὰ λῃστῶν μακρόθυμε, σταυρούμενόν σε Λόγε, καὶ λόγχῃ ἐκκεντούμενον πλευράν, ἠλάλαζε βοῶσα μητρικῶς· Τί τὸ ξένον καὶ φρικῶδες, Ἰησοῦ μου μυστήριον, πῶς καλύπτῃ τάφῳ, ὁ ἀπερίγραπτος Θεός; ἄφραστον τὸ τελούμενον! μή με τὴν τεκοῦσαν μόνην ἐάσῃς, Υἱέ μου γλυκύτατε. Κάθισμα Τριωδίου, Παρασκευή Γ’ Νηστειών ____________________ Προφητεία: Ησαΐου ιγ’ […]

Ανακοίνωση: Προσκυνηματική Εκδρομή

Ανακοίνωση Την Δευτέρα, 1 Απριλίου 2019, θα πραγματοποιηθεί από την Ενορία μας απογευματινή προσκυνηματική εκδρομή στην Ιερά Μονή Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης στο Σπήλι Ρεθύμνου, όπου θα προσκυνήσουμε απότμημα του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού του Χριστού μας και θα τελεσθεί η Ακολουθία του Μεγάλου Αποδείπνου. Ώρα αναχώρησης 3.15 μ.μ. από τον περίβολο του Ιερού […]

Έχεις Μήνυμα… (28 Μαρτίου 2019)

[…] Εάν λοιπόν θέλεις να προσεύχεσαι απερισπάστως, πρέπει να ακολουθήσεις αυτόν τον δρόμο. Μη στέκεσαι στα πράγματα, μη στέκεσαι στο τί κάνεις, στο τί πέτυχες, στο τί υπάρχει μπροστά σου, στο τί ετελέσθη ή δεν ετελέσθη. Προχώρησε απ΄ευθείας στην αφετηρία της γνώσεως του Θεού, εις την ανάγνωσιν και θεωρίαν‘ αυτό θα σε οδηγήση μόνο του […]

Αναγνώσματα (28 Μαρτίου 2019)

Νηστείαν δάκρυα, εὐχὰς συμπάθειαν, εὐκατάνυκτον ἦθος, γνώμην ὀρθήν, βίου καθαρότητα, ἐπιδειξώμεθα πιστοί, ὅπως δόξης ἀπολαύσωμεν. Κανών α΄, Ωδή δ΄Τριωδίου, Πέμπτη Γ’ Νηστειών ____________________ Προφητεία: Ησαΐου ια’ 10-16 , ιβ’ 1-2 Τάδε λέγει Κύριος. Ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἡ ῥίζα τοῦ Ἱεσσαί, καὶ ὁ ἀνιστάμενος ἄρχειν ἐθνῶν, ἐπ αὐτῷ ἔθνη ἐλπιοῦσι, καὶ ἔσται ἡ ἀνάπαυσις […]

Έχεις Μήνυμα… (27 Μαρτίου 2019)

Η ωφέλεια της νηστείας Πολλοί χριστιανοί, αγνοώντας τη μεγάλη ωφέλεια της νηστείας, την τηρούν με δυσφορία ή και την αθετούν. Και όμως, τη νηστεία πρέπει να τη δεχόμαστε με χαρά, όχι με βαρυγγώμια ή φόβο. Γιατί δεν είναι σ’ εμάς φοβερή, αλλά στους δαίμονες. Φέρτε την μπροστά σ’ έναν δαιμονισμένο, και θα παγώσει από το […]

Αναγνώσματα (27 Μαρτίου 2019)

Τὴν φαιδρὰν διανύοντες, τῶν Νηστειῶν εὐωχίαν βοῶμεν· Ἅπαντας διατήρησον ἐν εἰρήνῃ Κύριε, πάσης τῆς μηχανίας τοῦ ἐχθροῦ ῥυσάμενος, καὶ ἀξίωσον ἡμᾶς ὡς ὑπεράγαθος, τὸν Σταυρόν σου τὸν σεπτόν, φόβῳ ἀσπάσασθαι, ὁ δι’ αὐτοῦ τὰ ἐλέη σου, παρέχων τῇ οἰκουμένῃ, μόνε Πολυέλεε.  Κάθισμα Τριωδίου, Τετάρτη, Γ’ Νηστειών ____________________ Προφητεία: Ησαΐου ι’ 12-20 Ἔσται, ὅταν συντελέσῃ Κύριος […]

Έχεις Μήνυμα… (26 Μαρτίου 2019)

Ο μεγαλύτερος εχθρός μας είναι το δίκιο μας Είναι μεγάλη ευλογία και αρετή να έχεις την αίσθηση ότι κάποιος σε νοιάζεται, ότι σε σκέφτεται, ότι σε αγαπά. Είναι μεγάλη ευλογία να μην φανείς αχάριστος για όλα αυτά. Πολλές φορές δεν εκτιμούμε σωστά όλα αυτά που ο άλλος μας δίνει, όλα αυτά που ο άλλος κάνει […]

Αναγνώσματα (26 Μαρτίου 2019)

Πάτερ ἀγαθέ, πάντων ὧν μοι δέδωκας, ἐγύμνωσέ με ἡ ἀφροσύνη, ἐμακρύνθην ἀπὸ σοῦ, καὶ ἐδούλευσα ξένῳ πολίτῃ, ζῷα μοχθηρὰ ἐβόσκησα, καὶ τῆς αὐτῶν τροφῆς οὐκ ἐνεπλησκόμην· διὸ ἕδραμον πρὸς σέ, γινώσκων σου τὴν εὐσπλαγχνίαν. Σκέπασόν μου τὴν γύμνωσιν, τῇ φιλανθρωπίᾳ σου καὶ σῶσόν με.  Απόστιχα, Ιδιόμελον εκ του Τριωδίου, Τρίτη, Γ’ Νηστειών ____________________ Προφητεία: Ησαΐου […]

Κήρυγμα (25 Μαρτίου 2019)

Δευτέρα 25 Μαρτίου 2019 – Εορτή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου π. Δημήτριος Καταπίδης – Κήρυγμα στη Θεία Λειτουργία [download mp3]

Έχεις Μήνυμα… (25 Μαρτίου 2019)

Κοντάκιον Ἦχος πλ. δ’Τῇ ὑπερμάχῷ στρατηγῷ τὰ νικητήρια, ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια, ἀναγράφω σοι ἡ πόλις σου, Θεοτόκε· ἀλλ’ ὡς ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσμάχητον, ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον, ἵνα κράζω σοί· Χαῖρε Νύμφη ἀνύμφευτε. Όλη η δόξα όλη η χάρη Όλη δόξα, όλη χάρη, άγια μέρα ξημερώνει και τη μνήμη σου το Έθνος […]

Αναγνώσματα (25 Μαρτίου 2019)

Σήμερον τῆς σωτηρίας ἡμῶν τό Κεφάλαιον, καί τοῦ ἀπ᾽ αἰῶνος Μυστηρίου ἡ φανέρωσις· ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, Υἱός τῆς Παρθένου γίνεται, καί Γαβριήλ τὴν χάριν εὐαγγελίζεται. Διό καὶ ἡμεῖς σὺν αὐτῷ τῇ Θεοτόκῳ βοήσωμεν· Χαῖρε Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ. Απολυτίκιον Ευαγγελισμού της Κυρίας Θεοτόκου ____________________ Απόστολος: Εβρ. β’ 11-18 Ἀδελφοί, ὁ ἁγιάζων καὶ οἱ […]

Κήρυγμα (24 Μαρτίου 2019)

Κυριακή 24 Μαρτίου 2019 π. Εμμανουήλ Κουδουμνάκης – Κήρυγμα στη Θεία Λειτουργία [download mp3]

Διακονία (24 Μαρτίου 2019)

Η εφημερίδα μας της Κυριακής 24 Μαρτίου 2019. [download pdf] [Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]