Archive | Μαΐου 2020

You are browsing the site archives by date.

Διακονία (31 Μαΐου 2020)

Η εφημερίδα μας της Κυριακής 31 Μαΐου 2020 – Κυριακή Αγίων Πατέρων [download pdf][Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]

Ψαλμός 28ος (31 Μαΐου 2020)

Ψαλμοί του Δαβίδ με ερμηνεία από τον Όσιο Αρσένιο τον Καππαδόκη. [download pdf] [Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]  

Έχεις Μήνυμα… (30 Μαΐου 2020)

[…] Ο ζητών Χάριν παρά Θεού, οφείλει να υπομένη τους πειρασμούς και τες θλίψεις εξ οιουδήποτε τρόπου μας έλθουν.Δεν υπομένεις τους πειρασμούς;Μηδέ Χάριν να ζητής.Δεν θα σοι δοθή ποτέ.Η Χάρις δίδεται πάντοτε, κατ’ αναλογίαν των πειρασμών.Υπόμεινον, διά να λάβης. […] Οσίου Ιωσήφ Ησυχαστή και Σπηλαιώτη «Επιστολές» 

Αναγνώσματα (30 Μαΐου 2020)

Απόστολος: Πραξ. κ’ 7-12 Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, συνηγμένων τῶν μαθητῶν κλάσαι ἄρτον, ὁ Παῦλος διελέγετο αὐτοῖς, μέλλων ἐξιέναι τῇ ἐπαύριον, παρέτεινέ τε τὸν λόγον μέχρι μεσονυκτίου. Ἦσαν δὲ λαμπάδες ἱκαναὶ ἐν τῷ ὑπερῴῳ οὗ ἦμεν συνηγμένοι. Καθήμενος δέ τις νεανίας ὀνόματι Εὔτυχος ἐπὶ τῆς θυρίδος, καταφερόμενος ὕπνῳ βαθεῖ διαλεγομένου τοῦ Παύλου ἐπὶ πλεῖον, κατενεχθεὶς […]

Εκδήλωση 25ης Μαρτίου και 29ης Μαΐου 2020

Η φετινή εορταστική επετειακή εκδήλωση της ενορίας μας για την 25η Μαρτίου και για την 29η Μαΐου, αφιερωμένη στους γνωστούς και στους άγνωστους Μάρτυρες και Ήρωες Προγόνους μας, που αγωνίστηκαν σε διάφορες εποχές και τόπους για «του Χριστού την Πίστη την Αγία και της Πατρίδος την ελευθερία«, δημοσιεύεται διαδικτυακά σήμερα, Παρασκευή 29 Μαΐου 2020, ημέρα […]

Ταινία «Πότε θα Κάνει Ξαστεριά» (2020)

Πότε θα Κάνει Ξαστεριά Μια ταινία για την επανάσταση του 1821 και στην Κρήτη, ενάντια στον τουρκικό ζυγό, από την Ερασιτεχνική Κινηματογραφική Ομάδα της Ενορίας του Ι. Ν. Αγίου Παντελεήμονος Χαλέπας Χανίων. Προβλήθηκε για πρώτη φορά στις 29 Μαΐου 2020, στο πλαίσιο διαδικτυακής εορταστικής εκδήλωσης της Ενορίας για την 25η Μαρτίου και την 29η Μαΐου. […]

Έχεις Μήνυμα… (29 Μαΐου 2020)

Συναξάριον Τῇ ΚΘ’ τοῦ αὐτοῦ μηνὸς μνήμην ποιούμεθα τῶν ἔν τε τῇ τῆς τοῦ ΘεοῦΣοφίας σεπτῇ Καθέδρᾳ τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας ἐν τῇ φρικτῇτῆς Θείας Μυσταγωγίας ὥρᾳ, τῇ τοῦ Ῥωμανοῦ πύλῃ καὶ τῇ ἔνδον τῶν τειχῶνχώρᾳ τῆς Βασιλευούσης τῶν πόλεων Κωνσταντίνου Πόλεως ἀναιρεθέντωνἀνωνύμων Μαρτύρων ὑπὸ τῶν ἀλλοφύλων τε καὶ ἀλλοθρήσκων ἐν τῇκαταθλίπτῳ καὶ σκιερᾷ […]

Αναγνώσματα (29 Μαΐου 2020)

Απόστολος: Πραξ. ιθ’ 1-8 Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, ἐγένετο ἐν τῷ τὸν ᾿Απολλὼ εἶναι ἐν Κορίνθῳ Παῦλον διελθόντα τὰ ἀνωτερικὰ μέρη ἐλθεῖν εἰς ῎Εφεσον· καὶ εὑρὼν μαθητάς τινας εἶπε πρὸς αὐτούς· εἰ Πνεῦμα ῞Αγιον ἐλάβετε πιστεύσαντες; οἱ δὲ εἶπον πρὸς αὐτόν· ἀλλ᾿ οὐδὲ εἰ Πνεῦμα ῞Αγιόν ἐστιν ἠκούσαμεν. Εἶπέ τε πρὸς αὐτούς· εἰς τί οὖν […]

Έχεις Μήνυμα… (28 Μαΐου 2020)

[…] Πρέπει να γίνης γενναιότερος. Να παραταχθής στήθος προς στήθος προς αυτούς τους ασάρκους. Μην τους φοβήσαι. Εσύ δεν βλέπεις με κάθε εεχήν,όπου λέγεις, πόσοι πίπτουν, πόσοι στρέφουν τα νώτα. Συ μόνον βλέπεις ποσόν εσύ πληγώνεσαι. Αλλά και αυτοί δέρνονται. Και αυτοί φεύγουν. Εις κάθε υπομονήν, όπου κάμνομεν, φεύγουν αλματωδώς, και εις κάθε ευχήν πληγώνονται […]

Αναγνώσματα (28 Μαΐου 2020)

Απόστολος: Πραξ. a’ 1-12 Τὸν μὲν πρῶτον λόγον ἐποιησάμην περὶ πάντων, ὦ Θεόφιλε, ὧν ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς ποιεῖν τε καὶ διδάσκειν ἄχρι ἧς ἡμέρας ἐντειλάμενος τοῖς Ἀποστόλοις διὰ Πνεύματος Ἁγίου οὓς ἐξελέξατο ἀνελήφθη· οἷς καὶ παρέστησεν ἑαυτὸν ζῶντα μετὰ τὸ παθεῖν αὐτὸν ἐν πολλοῖς τεκμηρίοις, δι΄ ἡμερῶν τεσσαράκοντα ὀπτανόμενος αὐτοῖς καὶ λέγων τὰ περὶ τῆς […]

Κήρυγμα (27 Μαΐου 2020)

Τρίτη προς Τετάρτη 27 Μαΐου 2020 – Απόδοσις του Πάσχα π. Δημήτριος Καταπίδης – Κήρυγμα στη νυκτερινή θεία λειτουργία [download mp3]

Έχεις Μήνυμα… (27 Μαΐου 2020)

Η νύχτα μπορεί να είναι μεγάλη και σκοτεινή, βαθειά σαν ορυχείο και σ΄ όλο το μήκος του δρόμου να μη φέγγει κανένα φως, καμμία πόρτα να μην είναι ανοιχτή γα να μπει ο γυμνός φυγάς να ξαποστάσει, γιατί όλα τα πλάκωσε η αμαρτία και τα τρομάζει ο θάνατος. Αλλά αν ο κουρασμένος φυγάς προσέξει καλύτερα, […]

Αναγνώσματα (27 Μαΐου 2020)

Απόστολος: Πραξ. ιη’ 22-28 Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, κατελθὼν ὁ Παῦλος εἰς Καισάρειαν, ἀναβάς, καὶ ἀσπασάμενος τὴν Ἐκκλησίαν, κατέβη εἰς Ἀντιόχειαν· καὶ ποιήσας χρόνον τινά, ἐξῆλθε διερχόμενος καθεξῆς τὴν Γαλατικὴν χώραν καὶ Φρυγίαν, ἐπιστηρίζων πάντας τοὺς μαθητάς ᾿Ιουδαῖος δέ τις ᾿Απολλὼς ὀνόματι, ᾿Αλεξανδρεὺς τῷ γένει, ἀνὴρ λόγιος, κατήντησεν εἰς ῎Εφεσον, δυνατὸς ὢν ἐν ταῖς γραφαῖς. […]

Έχεις Μήνυμα… (26 Μαΐου 2020)

Δεν ενοχλεί τον διάβολο το γεγονός ότι ο άνθρωπος πιστεύει στον Χριστό. Ο ίδιος ο διάβολος πιστεύει, αλλά δεν αγαπά τον Θεό. Αυτό που τον ενοχλεί αφάνταστα είναι ότι ο άνθρωπος, πιστεύοντας στον Χριστό, προσπαθεί να ομοιωθεί το ήθος του Χριστού. Μπορεί ο άνθρωπος να πιστεύει στον Θεάνθρωπο, αλλά να μην προσπαθεί να ταυτίσει το […]

Αναγνώσματα (26 Μαΐου 2020)

Απόστολος: Πραξ. ιζ’ 19-28 Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, ἐπιλαβόμενοι οἱ Ἀθηναῖοι τοῦ Παύλου ἐπὶ τὸν ῎Αρειον πάγον ἤγαγον λέγοντες· δυνάμεθα γνῶναι τίς ἡ καινὴ αὕτη ἡ ὑπὸ σοῦ λαλουμένη διδαχή; Ξενίζοντα γάρ τινα εἰσφέρεις εἰς τὰς ἀκοὰς ἡμῶν· βουλόμεθα οὖν γνῶναι τί ἂν θέλοι ταῦτα εἶναι. ᾿Αθηναῖοι δὲ πάντες καὶ οἱ ἐπιδημοῦντες ξένοι εἰς οὐδὲν […]

Έχεις Μήνυμα… (25 Μαΐου 2020)

Τέσσερα πράγματα υπάρχουν, και αν ένα από αυτά έχει ο άνθρωπος, ούτε να μετανοήσει μπορεί, ούτε την προσευχή του δέχεται ο Θεός: Πρώτον, εάν λυπέι τον πλησίον του και δεν παραδέχεται το σφάλμα του όταν αυτό του υποδειχθεί. Δεύτερον, εάν λέει ψέματα στον εαυτό του, πιστεύει στο ψέμα του και προσπαθεί αυτό το ψέμα να […]

Αναγνώσματα (25 Μαΐου 2020)

Απόστολος: Β’ Κορ. δ’ 6-15 Ἀδελφοί, ὁ Θεὸς ὁ εἰπών, ἐκ σκότους φῶς λάμψαι, ὃ ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν πρὸς φωτισμὸν τῆς γνώσεως τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ ἐν προσώπῳ Χριστοῦ. Ἔχομεν δὲ τὸν θησαυρὸν τοῦτον ἐν ὀστρακίνοις σκεύεσιν, ἵνα ἡ ὑπερβολὴ τῆς δυνάμεως ᾖ τοῦ Θεοῦ καὶ μὴ ἐξ ἡμῶν· ἐν παντὶ θλιβόμενοι ἀλλ΄ […]

Κήρυγμα (24 Μαΐου 2020)

Κυριακή 24 Μαΐου 2020 – Κυριακή του Τυφλού π. Δημήτριος Καταπίδης – Κήρυγμα στον ναό [download mp3]

Διακονία (24 Μαΐου 2020)

Η εφημερίδα μας της Κυριακής 24 Μαΐου 2020 – Κυριακή του Τυφλού [download pdf][Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]

Ψαλμός 27ος (24 Μαΐου 2020)

Ψαλμοί του Δαβίδ με ερμηνεία από τον Όσιο Αρσένιο τον Καππαδόκη. [download pdf] [Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]