Δραστηριότητες

 • Παιδικές και Εφηβικές Συνάξεις
  κάθε Σάββατο, 10:30 – 12:00 π.μ., για παιδιά Δημοτικού
  κάθε Σάββατο,   4:00 – 5:00 μ.μ., για εφήβους Γυμνασίου-Λυκείου
 • Ενισχυτική Διδασκαλία
  για παιδιά Γυμνασίου-Λυκείου σε μαθήματα που δηλώνουν (πρόγραμμα 2018-2019)
  Υπεύθυνη: κ. Ευγενία Γριβάκη
 • Μαθήματα Βυζαντινής Αγιογραφίας
  κάθε Σάββατο 9:30 – 1:30 π.μ. και
  κάθε Τρίτη και Πέμπτη μετά τον Εσπερινό (6:00 – 8:00 μ.μ.)
  Υπεύθυνος: κ. Ευάγγελος Μαρματάκης
 • Μαθήματα Ψηφιδωτού
  κάθε Τρίτη 5:00 – 9:00 μ.μ.
  Υπεύθυνος: κ. Εμμανουήλ Ρουκούδης
 • Εκμάθηση Παραδοσιακών Χορών
  κάθε Τετάρτη 6:00 – 7:00 μ.μ.
  Υπεύθυνος: κ. Δημήτριος Σκαράκης
 • Μαθήματα Κοπτικής-Ραπτικής
  κάθε Τρίτη 9:00 – 11:00 π.μ.
  Υπεύθυνη: κ. Μαρία Τζινευράκη-Στεφανογιάννη
 • Μαθήματα Νοηματικής Γλώσσας
  κάθε Σάββατο 6:00 – 7:00 μ.μ.
  Υπεύθυνη: κ. Κυριακή Ντουλάκη
 • Ομάδα Διανομής Συσσιτίου
  κάθε μέρα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, 12:00 – 13:00 μ.μ.
 • Ομάδα Εθελοντών Φιλοξενίας
  Υπεύθυνη: κ. Στυλιανή Καβρουλάκη
 • Δανειστική Βιβλιοθήκη
  πνευματικών βιβλίων και βιβλίων ποικίλης ύλης
  (τα βιβλία βρίσκονται στις προθήκες εντός του Ναού και της Τράπεζας-Αρχονταρικίου του νέου Πνευματικού Κέντρου)