Δραστηριότητες

 • Παιδικές και Εφηβικές Συνάξεις
  • κάθε Σάββατο, 10:00 – 11:30 π.μ., για παιδιά Δημοτικού
  • κάθε Σάββατο,   4:00 – 5:00 μ.μ., για εφήβους Γυμνασίου-Λυκείου
 • Ενισχυτική Διδασκαλία για παιδιά Γυμνασίου-Λυκείου σε μαθήματα που δηλώνουν
  Υπεύθυνη: κ. Ευγενία Γριβάκη
 • Μαθήματα Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών
  κάθε Τετάρτη 6:00 – 8:00 μ.μ.
  Υπεύθυνος: κ. Δημήτριος Σκαράκης
 • Μαθήματα Βυζαντινής Αγιογραφίας
  κάθε Σάββατο 9:30 – 1:30 π.μ. και κάθε Τρίτη και Πέμπτη μετά τον Εσπερινό (5:30 – 7:30 μ.μ.)
  Υπεύθυνος: κ. Ευάγγελος Μαρματάκης
 • Μαθήματα Ψηφιδωτού
  κάθε Τρίτη 5:00 – 9:00 μ.μ.
  Υπεύθυνος: κ. Εμμανουήλ Ρουκούδης
 • Μαθήματα Νοηματικής Γλώσσας
  κάθε Σάββατο 6:00 – 7:00 μ.μ.
  Υπεύθυνη: κ. Κυριακή Ντουλάκη
 • Μαθήματα Ρωσσικής Γλώσσας για Ενηλίκους
  κάθε Σάββατο 6:00 – 7:00 μ.μ.
  Υπεύθυνη: κ. Αντωνίνα Σκαλίδη
 • Ομάδα Διανομής Συσσιτίου
  κάθε μέρα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, 12:00 – 13:00 μ.μ.
 • Ομάδα Εθελοντών Φιλοξενίας
  Υπεύθυνη: κ. Στυλιανή Καβρουλάκη
 • Δανειστική Βιβλιοθήκη πνευματικών βιβλίων και βιβλίων ποικίλης ύλης
  (τα βιβλία βρίσκονται στις προθήκες εντός του Ναού και της Τράπεζας-Αρχονταρικίου του νέου Πνευματικού Κέντρου)