Archive | Μαρτίου 2017

You are browsing the site archives by date.

Έχεις Μήνυμα… (31 Μαρτίου 2017)

Ὁ ἐκτείνας οὐρανόν ὡσεί δέρριν ἐξέτεινας, τάς παλάμας, ἐν Σταυρῷ Ἰησοῦ ὑπεράγαθε· διό ἱκετεύω σε, κατατεινόμενον ἐχθροῦ με, ταῖς ἐπηρείαις οἰκτείρησον. Κανών α΄Ωδή ε΄ Τριωδίου εκ του Όρθρου της Παρασκευής της Ε΄Εβδομάδος Νηστειών _____ Αυθεντικές σχέσεις προσευχής… Έρχονται στιγμές που η προσευχή χάνεται, σαν μια πηγή που σε δρόσιζε και τώρα την κατάπιε η δίψα […]

Έχεις Μήνυμα… (30 Μαρτίου 2017)

Ὁ λῃσταῖς περιπεσών, ἐγώ ὑπάρχων τοῖς λογισμοῖς μου, ὅλως ὑπ’ αὐτῶν τετραυμάτισμαι νῦν, ἐπλήσθην μωλώπων, ἀλλ’ αὐτός μοι ἐπιστάς, Χριστέ Σωτήρ ἰάτρευσον. Ἱερεύς με προϊδών, ἀντιπαρῆλθε, καί ὁ Λευΐτης, βλέπων ἐν δεινοῖς, ὑπερεῖδε γυμνόν, ἀλλ’ ὁ ἐκ Μαρίας, ἀνατείλας Ἰησοῦς, σύ ἐπιστάς με οἴκτειρον. Κανών γ΄ Τριωδίου εκ του Όρθρου της Πέμπτης της Ε΄Εβδομάδος Νηστειών […]

Επετειακή Εκδήλωση 25ης Μαρτίου 2017

«Ύμνος για την Σωτηρία… Ύμνος για την Εθνική Ελευθερία…» Το Σάββατο 25 Μαρτίου 2017 στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με την ευκαιρία της διπλής εορτής των Ελλήνων, του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και της επετείου της Επαναστάσεως του 1821. Στην εκδήλωση, όπου υπήρξε σημαντική συμμετοχή της ενορίας μας, παρουσιάσθηκε πλήρης ο «Ύμνος εις την Ελευθερίαν» του […]

Έχεις Μήνυμα… (29 Μαρτίου 2017)

Τήν κτηνώδη ποθήσας, παθοποιόν βίωσιν, σοῦ τῶν ἐντολῶν ἐμακρύνθην, Σῶτερ πανάγαθε, ξένοις δουλούμενος, καί ἀκαθάρτοις πολίταις, νῦν δέ ἐπιστρέφοντα, δέξαι καί σῶσόν με. Κανών α’ Τριωδίου εκ του Όρθρου της Τετάρτης της Ε΄Εβδομάδος Νηστειών _____ Να είμαι Άγιος, να είμαι και «μάγκας¨…  Κάποια Δευτέρα έψησα στο φούρνο ένα σωρό τυρόπιτες. Δεν πρόλαβα να αναστενάξω «Για ποιον […]

Έχεις Μήνυμα… (28 Μαρτίου 2017)

Ἡ Εὔα ἁλωτή, καρποῦ γέγονε, ψυχή μου, βλέπε σύ μή δελεάζου, εἰ προσβάλλει σοι ὁ ὄφις ποτέ, συμβουλεύων φαγεῖν σε, ἡδονῆς τούς καρπούς. Κανών β’ Τριωδίου εκ του Όρθρου της Τρίτης της Ε’ Εβδομάδος Νηστειών _____ Μη φοβάσαι να παραδεχτείς ό,τι είσαι Ο καθένας να γνωρίσει τον εαυτό του. Μην ντρέπεσαι, μη φοβάσαι να παραδεχτείς […]

Έχεις Μήνυμα… (27 Μαρτίου 2017)

Ἐγγύς ἡ κρίσις, πρόσεχε ψυχή, συνειδήσεως ἐπιμελοῦ, καί πράττε καλῶς, καί σέ ἀκατάκριτον, ἀεί συντηροῦσα, εἰ ἑαυτούς δέ ᾧδε διεκρίναμεν, οὐκ ἄν εκεῖ κατεκρινόμεθα, ἄνευ μαρτύρων, ἔνθα ὑπεύθυνοι κατακρίνονται. Κανών α Τριωδίου εκ του Όρθρου της Δευτέρας της Ε΄Εβδομάδος Νηστειών _____ Εμπειρία Θεού… Ακόμα απορώ και εξίσταμαι!… Σταματάει ο νους μου και δεν μπορώ να το χωνέψω… Αν […]

Κήρυγμα και Αρχονταρίκι (26 Μαρτίου 2017)

Κυριακή 26 Μαρτίου 2017 π. Βενέδικτος Νεοσκητιώτης – Κήρυγμα στη Θεία Λειτουργία [download mp3] π. Δημήτριος Καταπίδης – Λίγα λόγια στο τέλος της ακολουθίας [download mp3] π. Βενέδικτος Νεοσκητιώτης, π. Δημήτριος Καταπίδης – Συζήτηση στο Αρχονταρίκι [download mp3]

Διακονία (26 Μαρτίου 2017)

Η εφημερίδα μας της Κυριακής 26 Μαρτίου 2017. [download pdf] [Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]

Βίοι Αγίων (26 Μαρτίου 2017)

Βίοι εορταζομένων Αγίων από 26 Μαρτίου έως 1 Απριλίου. [download pdf] [Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]

Κήρυγμα (25 Μαρτίου 2017)

Σάββατο 25 Μαρτίου 2017 – Εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου π. Εμμανουήλ Κουδουμνάκης – Κήρυγμα στη Θεία Λειτουργία [download mp3]

Κήρυγμα Δ’ Χαιρετισμών (24 Μαρτίου 2017)

Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017 – Δ’ Στάσις των Χαιρετισμών της Θεοτόκου π. Δημήτριος Καταπίδης – Κήρυγμα στον Εσπερινό του Ευαγγελισμού [download mp3]

Έχεις Μήνυμα… (25 Μαρτίου 2017)

Σήμερον τῆς σωτηρίας ἡμῶν τό κεφάλαιον, καί τοῦ ἀπ’ αἰῶνος μυστηρίου ἡ φανέρωσις· ὁ Υἷός του Θεοῦ, υἱός τῆς Παρθένου γίνεται, καί Γαβριήλ τήν χάριν εὐαγγελίζεται. Διό καί ἡμεῖς σύν αὐτῷ, τῇ Θεοτόκῳ βοήσωμεν· Χαῖρε Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετά σοῦ. Απολυτίκιον του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου _____ […] Τότε, εκεί που καθόμουν εις το περιβόλι […]

Έχεις Μήνυμα… (24 Μαρτίου 2017)

Μόνον ἐπάγη τό ξύλον Χριστέ τοῦ Σταυροῦ σου, τά θεμέλια ἐσαλεύθη τοῦ θανάτου Κύριε· ὃν γάρ κατέπιε πόθῳ ὁ ᾍδης, ἀπέλυσε τρόμῳ, ἔδειξας ἡμῖν τό σωτήριόν σου Ἅγιε, καί δοξολογοῦμέν σε Υἱέ Θεοῦ. Ἐλέησον ἡμᾶς. Κάθισμα Τριωδίου εκ του Όρθρου της Παρασκευής της Δ’ Εβδομάδος Νηστειών _____ Το αϊτόπουλο – Μάρκο-Μπότσαρης Μεγάλα γκριζόμαυρα σύγνεφα σκέπαζαν τ΄άγρια βουνά […]

Έχεις Μήνυμα… (23 Μαρτίου 2017)

Κύριε ἡμεῖς ἐσμέν λαός σου, καί πρόβατα νομῆς σου, πλανηθέντας τῇ φθορᾷ, ἐπίστρεψον ἡμᾶς, σκορπισθέντας ὡς ποιμήν, συνάγαγε ἡμᾶς, ἐλέησον τήν ποίμνην σου, Φιλάνθρωπε σπλαγχνίσθητι, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου μόνε ἀναμάρτητε. Κάθισμα Τριωδίου εκ του Όρθρου της Πέμπτη της Δ’ Εβδομάδος Νηστειών _____ Η κόρη της θάλασσας – Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα Λασκαρίνα! Λασκαρίνα! Που είσαι, Λασκαρίνα!… Άδικα ξεφώνιζε […]

Έχεις Μήνυμα… (22 Μαρτίου 2017)

Τρεῖς σταυρούς ἐπήξατο ἐν Γολγοθᾷ ὁ Πιλᾶτος, δύο τοῖς λῃστεύσασι, καί ἕνα τοῦ Ζωοδότου, ὃν εἶδεν ὁ ᾍδης, καί εἶπε τοῖς κάτω· Ὦ λειτουργοί μου καί δυνάμεις μου τίς ὁ ἐμπήξας ἧλον τῇ καρδίᾳ μου, ξυλίνῃ με λόγχῃ ἐκέντησεν ἄφνω καί διαρρήσομαι, τά ἔνδον μου πονῶ, τήν κοιλίαν μου ἀλγῶ, τά αἰσθητήριά μου, μαιμάσσει τό […]

Έχεις Μήνυμα… (21 Μαρτίου 2017)

Ὕδωρ ζῶν τό ἁλλόμενον, εἰς αἰωνίαν ζωήν, σύ ὑπάρχων Λόγε, αἷμα καί ὕδωρ, ἐκ πλευρᾶς ἐν Σταυρῷ, ἔβλυσας Δέσποτα, ἁμαρτίας χειμάρρους ἀναστέλλων. Ὅθεν δυσωπῶ σε· Ξήρανον παθῶν μου, τάς πονηράς ἐκβλύσεις. Κανών α΄Ωδή η΄ Τριωδίου εκ του Όρθρου της Τρίτης της Δ΄Εβδομάδος Νηστειών _____ Το ορφανοπαίδι – Γεώργιος Καραϊσκάκης Δεκαέξι χρονώ δεν ήταν ακόμα καλά-καλά […]

Έχεις Μήνυμα… (20 Μαρτίου 2017)

Μεσοπονήσαντες, νῦν τήν ἐγκράτειαν, καί εἰς προσκύνησιν, Χριστέ μου φθάσαντες, τοῦ ζωηφόρου σου Σταυροῦ, προσπίπτοντες βοῶμέν σοι· Μέγας εἶ Φιλάνθρωπε, καί μεγάλα τά ἔργα σου, ὅτι ἐφανέρωσας τόν Σταυρόν σου τόν τίμιον, ὃν φόβῳ προσκυνοῦντες κραυγάζομεν· Δόξα τῇ ἄκρᾳ εὐσπλαγχνίᾳ σου. Κάθισμα Τριωδίου εκ του Όρθρου της Δευτέρας της Δ΄Εβδομάδος Νηστειών _____ Ο Άνθιμος του […]

Ροδαρές της Σταυροπροσκύνησης (18/3/2017)

Το Σάββατο 18 Μαρτίου 2017, παραμονή της Κυριακής της Σταυροπροσκύνησης, μικροί και μεγάλοι συγκεντρώθηκαν στην αυλή του ναού της ενορίας μας για να ετοιμάσουν τις ροδαρές του Σταυρού. Δείτε το λεύκωμα φωτογραφιών.

Κήρυγμα (19 Μαρτίου 2017)

Κυριακή 19 Μαρτίου 2017 π. Δημήτριος Καταπίδης – Κήρυγμα στον Ναό [download mp3]

Διακονία (19 Μαρτίου 2017)

Η εφημερίδα μας της Κυριακής 19 Μαρτίου 2017. [download pdf] [Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]