Archive | Οκτώβριος 2018

You are browsing the site archives by date.

Εκδήλωση για την 28η Οκτωβρίου 1940 (2018)

Εορταστικό αφιέρωμα στην Εθνική Επέτειο του Έπους του 1940 που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2018 μετά τη Θεία Λειτουργία στην αυλή του Αγίου μας. Μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο … … και να δείτε το λεύκωμα φωτογραφιών.

Έχεις Μήνυμα… (31 Οκτωβρίου 2018)

Η ταπεινοφροσύνη Παιδί μου, με πραότητα να κάνεις τις δουλειές σου, κι απ΄ τον καλοπροαίρετο τον άνθρωπο θ΄ αγαπηθείς. Όσο είσαι μεγαλύτερος τόσο να ταπεινώνεσαι και μπρος στον Κύριο θα΄ βρεις χάρη. [Πολλοί είν΄ οι υπερόπτες, μα ο Κύριος στους ταπεινούς τα μυστικά του αποκαλύπτει]. Πράγματι, μεγάλη είναι του Κυρίου η δύναμη αλλά αυτός δοξάζεται […]

Αναγνώσματα (31 Οκτωβρίου 2018)

Απόστολος: Ῥωμ. ις΄ 1-16 Ἀδελφοί, συνίστημι δὲ ὑμῖν Φοίβην τὴν ἀδελφὴν ἡμῶν, οὖσαν διάκονον τῆς ἐκκλησίας τῆς ἐν Κεγχρεαῖς, ἵνα αὐτὴν προσδέξησθε ἐν Κυρίῳ ἀξίως τῶν ἁγίων καὶ παραστῆτε αὐτῇ ἐν ᾧ ἂν ὑμῶν χρῄζῃ πράγματι· καὶ γὰρ αὕτη προστάτις πολλῶν ἐγεννήθη καὶ αὐτοῦ ἐμοῦ. ᾿Ασπάσασθε Πρίσκιλλαν καὶ ᾿Ακύλαν τοὺς συνεργοὺς μου ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ (οἵτινες ὑπὲρ τῆς […]

Έχεις Μήνυμα… (30 Οκτωβρίου 2018)

Να γίνει ο Θεός η ζωή μας Κράτησε πριν απ’ όλα τη μνήμη του Θεού και την ειρήνη της καρδιάς. Το τελευταίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για σένα, εφόσον δεν το κατέχεις ισχυρά. Πρόσεχε, μη δαπανάς χωρίς όφελος τις λίγες σωματικές σου δυνάμεις. Για να βρεις τον σωστό δρόμο, είναι καλύτερο απ’ όλα να το ζητήσεις […]

Αναγνώσματα (30 Οκτωβρίου 2018)

Απόστολος: Α΄ Θεσ. α΄ 6-10 Ἀδελφοί, ὑμεῖς μιμηταὶ ἡμῶν ἐγενήθητε καὶ τοῦ Κυρίου δεξάμενοι τὸν λόγον ἐν θλίψει πολλῇ μετὰ χαρᾶς Πνεύματος ῾Αγίου, ὥστε γενέσθαι ὑμᾶς τύπους πᾶσι τοῖς πιστεύουσιν ἐν τῇ Μακεδονίᾳ καὶ ἐν τῇ ᾿Αχαΐᾳ. Ἀφ᾿ ὑμῶν γὰρ ἐξήχηται ὁ λόγος τοῦ Κυρίου· οὐ μόνον ἐν τῇ Μακεδονίᾳ καὶ ἐν τῇ ᾿Αχαΐᾳ, ἀλλὰ καὶ […]

Έχεις Μήνυμα… (29 Οκτωβρίου 2018)

Αγιότης είναι η επίγνωση της αμαρτίας μας Ο άγιος έχει τον Θεόν, ξέρει ότι ανήκει στην μία Εκκλησία, στην Εκκλησία των αγίων. Ξέρει επίσης ότι είναι αμαρτωλός, τέκνο του Αδάμ, αναγεννηθέν υπό του δευτέρου Αδάμ, του Χριστού. Αντιθέτως, εμείς οι άνθρωποι πέφτομε έξω νομίζοντας πως είμαστε άγιοι, διότι βλέπομε μόνο την μία πλευρά μας, την […]

Αναγνώσματα (29 Οκτωβρίου 2018)

Απόστολος: Α΄ Θεσ. α΄ 1-5 Παῦλος καὶ Σιλουανὸς καὶ Τιμόθεος τῇ Ἐκκλησίᾳ Θεσσαλονικέων ἐν Θεῷ Πατρὶ καὶ Κυρίῳ ᾿Ιησοῦ Χριστῷ· χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ καὶ Πατρὸς ἡμῶν καὶ Κυρίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. Εὐχαριστοῦμεν τῷ Θεῷ πάντοτε περὶ πάντων ὑμῶν μνείαν ὑμῶν ποιούμενοι ἐπὶ τῶν προσευχῶν ἡμῶν, ἀδιαλείπτως μνημονεύοντες ὑμῶν τοῦ ἔργου τῆς πίστεως καὶ τοῦ […]

Εκδήλωση για την 28η Οκτωβρίου 1940 (2017)

[Δημοσιεύεται με καθυστέρηση, έναν χρόνο μετά, λόγω επικαιρότητας.] Εκδήλωση για την Εθνική Επέτειο του Έπους του 1940 που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2017 στις 11:00 π.μ. στο Πνευματικό Κέντρο της ενορίας μας. Μπορείτε να ακούσετε το ριζίτικο τραγούδι που απέδωσε παρέα Ριζιτών με διδάσκαλο τον κ. Μανώλη Πλατσιδάκη … [download mp3] … και τα […]

Κήρυγμα και Αρχονταρίκι (28 Οκτωβρίου 2018)

Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2018 π. Δημήτριος Καταπίδης – Κήρυγμα στη Θεία Λειτουργία και υπαίθριο, εορταστικό Αρχονταρίκι στην αυλή του Αγίου μας για την εθνική εορτή [download mp3]

Διακονία (28 Οκτωβρίου 2018)

Η εφημερίδα μας της Κυριακής 28 Οκτωβρίου 2018. [download pdf] [Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]

Βίοι Αγίων (28 Οκτωβρίου 2018)

Βίοι εορταζομένων Αγίων της εβδομάδας από 28 Οκτωβρίου. [download pdf] [Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]

«Η Ελλάς προώρισται να ζήση, και θα ζήση!»

ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ: «…Αι ημέταιραι δυνάμεις αμύνονται του Πατρίου Εδάφους!»  Της δικαιοσύνης Ήλιε Νοητέ και Μυρσίνη Συ δοξαστική μη παρακαλώ σας μη λησμονάτε τη χώρα μου! Οδυσσέα Ελύτη «Άξιον Εστί»

Κήρυγμα (26 Οκτωβρίου 2018)

Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2018 – Εορτή του Αγίου Δημητρίου π. Δημήτριος Καταπίδης – Κήρυγμα στον Εσπερινό [download mp3]

Έχεις Μήνυμα… (27 Οκτωβρίου 2018)

Το Έπος του ‘40 και η επιστήμη […] Στο Μέτωπο τώρα, και όχι μόνο μόνο το Αλβανικό, εκεί όπου το χιόνι κι η παγωνιά δεν κάνουν εξαιρέσεις κι ο θάνατος ή ο ακρωτηριασμός δεν γνωρίζει τι σημαίνει επιλογή. Εκεί έτρεξαν με την ίδια λαχτάρα οι νέοι αλλά και οι καταξιωμένοι ήδη επιστήμονες, όπως και τα […]

Αναγνώσματα (27 Οκτωβρίου 2018)

Απόστολος: Β΄ Κορ. ε΄ 1-10 Ἀδελφοί, οἴδαμεν ὅτι ἐὰν ἡ ἐπίγειος ἡμῶν οἰκία τοῦ σκήνους καταλυθῇ, οἰκοδομὴν ἐκ Θεοῦ ἔχομεν, οἰκίαν ἀχειροποίητον αἰώνιον ἐν τοῖς οὐρανοῖς. Καὶ γὰρ ἐν τούτῳ στενάζομεν, τὸ οἰκητήριον ἡμῶν τὸ ἐξ οὐρανοῦ ἐπενδύσασθαι ἐπιποθοῦντες, εἴ γε καὶ ἐνδυσόμενοι οὐ γυμνοὶ εὑρεθησόμεθα. Καὶ γὰρ οἱ ὄντες ἐν τῷ σκήνει στενάζομεν, βαρούμενοι ἐφ᾿ […]

Έχεις Μήνυμα… (26 Οκτωβρίου 2018)

Ένας στρατιώτης μουρμουρίζει στο αλβανικό μέτωπο Ποιος θα μας φέρει λίγον ύπνο εδώ που βρισκόμαστε; Θα μπορούσαμε τότες τουλάχιστο να ιδούμε πως έρχεται τάχατε η μάνα μας βαστάζοντας στη μασχάλη της ένα σεντόνι λουλακιασμένο με μια ποδιά ζεστασιά και κατιφέδες από το σπίτι μας. Ένα φθαρμένο μονόγραμμα στην άκρη του μαντιλιού: ένας κόσμος χαμένος. Τριγυρίζουμε […]

Αναγνώσματα (26 Οκτωβρίου 2018)

Απόστολος: Β΄ Τιμ. β΄ 1-10 Τέκνον Τιμόθεε, ἐνδυναμοῦ ἐν τῇ χάριτι τῇ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ, καὶ ἃ ἤκουσας παρ᾿ ἐμοῦ διὰ πολλῶν μαρτύρων, ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις, οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους διδάξαι. Σὺ οὖν κακοπάθησον ὡς καλὸς στρατιώτης ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. Οὐδεὶς στρατευόμενος ἐμπλέκεται ταῖς τοῦ βίου πραγματείαις, ἵνα τῷ στρατολογήσαντι ἀρέσῃ. Ἐὰν δὲ καὶ ἀθλῇ […]

Αναγνώσματα (25 Οκτωβρίου 2018)

Απόστολος: Κολοσ. δ΄ 2-9 Ἀδελφοί, τῇ προσευχῇ προσκαρτερεῖτε, γρηγοροῦντες ἐν αὐτῇ ἐν εὐχαριστίᾳ, προσευχόμενοι ἅμα καὶ περὶ ἡμῶν, ἵνα ὁ Θεὸς ἀνοίξῃ ἡμῖν θύραν τοῦ λόγου, λαλῆσαι τὸ μυστήριον τοῦ Χριστοῦ, δι᾽ ὃ καὶ δέδεμαι, ἵνα φανερώσω αὐτὸ ὡς δεῖ με λαλῆσαι. ᾽Εν σοφίᾳ περιπατεῖτε πρὸς τοὺς ἔξω, τὸν καιρὸν ἐξαγοραζόμενοι. Ὁ λόγος ὑμῶν πάντοτε ἐν […]

Έχεις Μήνυμα… (25 Οκτωβρίου 2018)

Εμπρός στο μεγάλο θαύμα! Μέτωπον Ηπείρου, Ιανουάριος. Τραύμα διαμπερές. Το υγειονομικό αυτοκίνητο πού τον μεταφέρει με άλλους συναδέλφους του, τραυματίας επίσης στο νοσοκομείο της πλησιέστερης πόλεως καταστρέφεται στη μέση του δρόμου. Δέκα χιλιόμετρα του υπολείπονται για να φθάση στο τέρμα. Καί δεν είναι μόνο αυτό. Πρέπει να πέραση από ένα ποτάμι. Το ορμητικό ρεύμα έχει […]

Έχεις Μήνυμα… (24 Οκτωβρίου 2018)

Χώμα Ελληνικό… Τώρα που θα φύγω και θα πάω στα ξένα και θα ζούμε μήνες, χρόνους χωρισμένοι, άφησε να πάρω κάτι κι από σένα, γαλανή πατρίδα πολυαγαπημένη, άφησε μαζί μου φυλαχτό να πάρω για την κάθε λύπη κάθε τι κακό, φυλαχτό από αρρώστια, φυλαχτό από Χάρο, μόνο λίγο χώμα, χώμα ελληνικό. Χώμα δροσισμένο με νυχτιάς […]