Archive | Φεβρουαρίου 2015

You are browsing the site archives by date.

Κήρυγμα (27 Φεβρουαρίου 2015)

Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2015 – Α’ Στάση των Χαιρετισμών π. Δημήτριος Καταπίδης – Κήρυγμα στον Ναό [download mp3]

Έχεις Μήνυμα…(28 Φεβρουαρίου 2015)

Ὁ πρὶν τῆς Εὔας τοῖς ὠσί, ψιθυρίσας δολίως, τὸν Ἀδὰμ δι’ αὐτῆς δέ, ἀπατήσας δολερῶς, αὐτὸς καὶ νῦν τὸν ἰόν, τῆς κακίας πρὸς ἀπάτην κέχυκε. Τὸν δόλον εἶχε κατ’ αὐτοῦ, ἔτρεφε τὴν μανίαν, κατὰ τῶν εὐθηνούντων, καιρὸν ἐζήτει εὐθῆ, καθ’ ὃν τὸ μῖσος τελεῖν, ἐμελέτα, ὁ παρανομώτατος. Τῶν ἡμερῶν ἡ ἀπαρχή, τῶν ἁγίων ἐπέστη Νηστειῶν, […]

Έχεις Μήνυμα…(27 Φεβρουαρίου 2015)

Βρῶμα τὴν κακίαν, καὶ πόμα τὴν ἀμέλειαν ποιούμενος, ὁ κατὰ πάντα μένων ἀδιόρθωτος, τῶν βρωμάτων τῇ ἀποχῇ, ἀκαίρως ἐπαγάλλομαι· οὐ γὰρ τοιαύτην ἔφησε, νηστείαν ἔσεσθαι ὁ Κύριος. Τροπάριον από τον Όρθρον της Παρασκευής Α΄Νηστειών _____ Συμβουλαί εις Διάκονον […] Όταν εχειροτονήθην διάκονος και Ιερεύς ήλθα εις την Αίγινα, ότε έζη ο Πνευματικός μου Πατήρ Άγιος […]

Πρόγραμμα Εκδρομών Τεσσαρακοστής 2015

Προσκυνηματικές Εκδρομές Δευτέρας για την Μεγάλη Τεσσαρακοστή του 2015 Δευτέρα 2 Μαρτίου 2015 Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Ατάλης στο Μπαλή Ρεθύμνου – Δευτέρα 9 Μαρτίου 2015 Ιερά Μονή Αγίας Ειρήνης στο Ρέθυμνο – Δευτέρα 16 Μαρτίου 2015  Ιερά Μονή Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας στο Ρέθυμνο – Δευτέρα 23 Μαρτίου 2015 Ιερά Μονή Προφήτη Ηλία στα […]

Έχεις Μήνυμα…(26 Φεβρουαρίου 2015)

Ἐμέσαντες τὴν ἔμπικρον, ἁμαρτίαν σπεύσωμεν, τῷ τὴν χολὴν θελήματι, γευσαμένῳ εὐαρεστῆσαι Χριστῷ, τῷ Σταυρῷ καθελόντι τὸν ἀρχέκακον. Τροπάριον από τον Όρθρον της Τετάρτης της 1ης εβδομάδας νηστειών _____ […] Όταν λειτουργάς, νά ‘χεις υπόψη σου ότι είσαι μεσίτης. Παραλαμβάνεις από τον κόσμο πόνο, δάκρυα, ασθένειες, παρακλήσεις και τ’ αναφέρεις επάνω εις το θρόνο της θεότητος. […]

Έχεις Μήνυμα…(25 Φεβρουαρίου 2015)

Ἒφθασε καιρός, ἡ τῶν πνευματικῶν ἀγώνων ἀρχή, ἡ κατὰ τῶν δαιμόνων νίκη, ἡ πάνοπλος ἐγκράτεια, ἡ τῶν Ἀγγέλων εὐπρέπεια, ἡ πρὸς Θεὸν παῤῥησία, δι’ αὐτῆς γὰρ Μωϋσῆς, γέγονε τῷ Κτίστη συνόμιλος, καὶ φωνὴν ἀοράτως, ἐν ταῖς ἀκοαῖς ὑπεδέξατο, Κύριε, δι’ αὐτῆς ἀξίωσον καὶ ἡμᾶς, προσκυνῆσαί σου τὰ Πάθη καὶ τήν ἁγίαν Ἀνάστασιν, ὡς φιλάνθρωπος. Δοξαστικόν […]

Έχεις Μήνυμα…(24 Φεβρουαρίου 2015)

Νηστεύσωμεν νηστείαν δεκτήν, εὐάρεστον τῷ Κυρίῳ, ἀληθὴς νηστεία, ἡ τῶν κακῶν ἀλλοτρίωσις, ἐγκράτεια γλώσσης, θυμοῦ ἀποχή, ἐπιθυμιῶν χωρισμός, καταλαλιᾶς, ψεύδους, καὶ ἐπιορκίας· ἡ τούτων ἔνδεια, νηστεία ἐστίν, ἀληθὴς καὶ εὐπρόσδεκτος. Ιδιόμελον Εσπερινού Καθαράς Δευτέρας _____ Σύμφωνα με την Αγία Γραφή και τους Πατέρες της Εκκλησίας είναι μεγάλη αμαρτία όταν ο Χριστιανός συνηθίζει να λέει » […]

Ομιλία π. Ανδρέα Κονάνου (22/2/2015)

Ομιλία με θέμα «Αλήθειες που συχνά ξεχνάμε» από τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών π. Ανδρέα Κονάνο. Η ομιλία δόθηκε την Κυριακή της Τυρινής, 22 Φεβρουαρίου 2015, στο Πνευματικό Κέντρο της ενορίας μας μετά από τον αρχιερατικό κατανυκτικό εσπερινό της συγγνώμης. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την ομιλία … … ή να την ακούσετε … [download mp3] […]

Εσπερινός της Συγγνώμης (22/2/2015)

Την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2015 εσπέρας τελέσθηκε στην ενορία μας ο Α’ κατανυκτικός εσπερινός (εσπερινός της συγγνώμης) με αρχιερατική χοροστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κυδωνίας και Αποκορώνου κ.κ. Δαμασκηνού. Ακούστε εδώ την ακολουθία. [download mp3] Στη συνέχεια, ακολούθησε επίκαιρη ομιλία του π. Ανδρέα Κονάνου.

Έχεις Μήνυμα…(23 Φεβρουαρίου 2015)

Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέωκται, οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι εἰσέλθετε, ἀναζωσάμενοι τὸν καλὸν τῆς Νηστείας ἀγῶνα, οἱ γὰρ νομίμως ἀθλοῦντες, δικαίως στεφανοῦνται, καὶ ἀναλαβόντες τὴν πανοπλίαν τοῦ Σταυροῦ, τῷ ἐχθρῷ ἀντιμαχησώμεθα, ὡς τεῖχος ἄῤῥηκτον κατέχοντες τὴν Πίστιν, καὶ ὡς θώρακα τὴν προσευχήν, καὶ περικεφαλαίαν τὴν ἐλεημοσύνην, ἀντὶ μαχαίρας τὴν νηστείαν, ἥτις ἐκτέμνει ἀπὸ καρδίας πᾶσαν κακίαν. […]

Κήρυγμα, Αρχονταρίκι (22 Φεβρουαρίου 2015)

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2015 – Κυριακή της Τυρινής π. Δημήτριος Καταπίδης – Κήρυγμα στον Ναό [download mp3] π. Δημήτριος Καταπίδης – Συζήτηση στο Αρχονταρίκι [download mp3]

Διακονία (22 Φεβρουαρίου 2015)

Η Κυριακάτικη εφημερίδα μας της Κυριακής 22 Φεβρουαρίου 2015. [Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]

Βίοι Αγίων (22 Φεβρουαρίου 2015)

Βίοι εορταζομένων Αγίων από 22 έως 28 Φεβρουαρίου. [Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]

Έχεις Μήνυμα…(21 Φεβρουαρίου 2015)

[…] Όπως ένα ευγενές φυτό στη μέση των ζιζανίων αγωνίζεται να βγει στο φως, έτσι και μία ευγενική σκέψη αγωνίζεται για την επιβίωσή της και την ανύψωσή της επάνω από τα ζιζάνια των αγενών σκέψεων, των χαμηλών και των βρόμικων. Έτσι τελικά αγωνίζεται μέσα μας και κάθε ευγενική κίνηση της καρδιάς, αγωνίζεται εναντίων των παθών, […]

Έχεις Μήνυμα…(20 Φεβρουαρίου 2015)

[…] Ο Κύριος κάλεσε τον καθένα από μας στην ύπαρξη με ένα συγκεκριμένο στόχο και σχέδιο. Και το παραμικρό χορταράκι αυτού του πλανήτη έχει ένα είδος αποστολής εδώ στη γη. Και πόσο αληθεύει αυτό για τα ανθρώπινα όντα! Ωστόσο, εμείς διαταράσσουμε ενίοτε και εμποδίζουμε το σχέδιο του Θεού. Έχουμε την ελευθερία είτε να αποδεχτούμε το […]

Αντί Συνάξεως της Δευτέρας (16/2/2015)

Την Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2015 αντί της καθιερωμένης Σύναξης στον Ναό προσφέρθηκαν στην αίθουσα του πνευματικού κέντρου τσάι και εδέσματα προς ενίσχυση των συσσιτίων της Μητροπόλεώς μας. Ακούστε τα όσα ωφέλιμα είπαν ο π. Δημήτριος Καταπίδης και ο πρωτοσύγκελος της Μητροπόλεώς μας π. Δαμασκηνός Λιονάκης. [download mp3]

Έχεις Μήνυμα…(19 Φεβρουαρίου 2015)

– Γιατί, Γέροντα, μου περνούν στο μοναστήρι διάφοροι κακοί λογισμοί, ενώ στον κόσμο δεν γινόταν αυτό; Εγώ τους επιτρέπω; Όχι, ευλογημένη! Άσ’ τους να έρχωνται και νά φεύγουν. Μήπως τα αεροπλάνα που περνούν πάνω από το μοναστήρι και σου χαλούν την ησυχία σε ρωτούν; Έτσι και αυτοί οι λογισμοί. Μήν απελπίζεσαι. Αυτοί οι λογισμοί είναι […]

Έχεις Μήνυμα…(18 Φεβρουαρίου 2015)

[…] Εύκολα γίνεται πικρή η ματιά σου μπροστά στην αδυναμία των ανθρώπων. Το μυαλό σου σκορπίζεται εύκολα στην παρατήρηση των άλλων. Συμμάζεψε όσο μπορείς το βλέμμα σου, περιόρισε όσο μπορείς τη διάσπαση του νου σου. Δεν έχει καλό τέλος αυτός ο δρόμος. Θα συνηθίσεις να διακρίνεις αμέσως τα λάθη των άλλων, αλλά θα το πληρώσεις […]

Έχεις Μήνυμα…(17 Φεβρουαρίου 2015)

Ποιος έχει δει άνθρωπο που να λάμπει με τις αρετές του, αλλά να φαίνεται ευκαταφρόνητος στους ανθρώπους; Που η ζωή του να είναι φωτεινή και να είναι σοφός στη γνώση, αλλά να έχει ταπεινό φρόνημα; Μακάριος είναι όποιος κατά Θεόν ταπεινώνει τον εαυτό του σε όλες τις περιστάσεις και μπροστά σε όλους τους ανθρώπους, γιατί […]

Έχεις Μήνυμα…(16 Φεβρουαρίου 2015)

– Γέροντα, μου λέει ο λογισμός ότι ο διάβολος, ιδίως στις μέρες μας, έχει πολλή δύναμη. – Ο διάβολος έχει κακία και μίσος, όχι δύναμη. Η αγάπη του Θεού είναι παντοδύναμη. Ο σατανάς προσπαθεί να φανή παντοδύναμος, αλλά δεν τα καταφέρνει. Φαίνεται δυνατός, αλλά είναι τελείως αδύναμος. Πολλά καταστρεπτικά σχέδιά του χαλούν, πριν καν αρχίσουν να […]