Archive | Φεβρουαρίου 2019

You are browsing the site archives by date.

Έχεις Μήνυμα… (28 Φεβρουαρίου 2019)

Να κρατάτε την πίστη μας που είναι αιώνια και αναμφισβήτητη Ο πνευματικός κόσμος δεν ερευνάται με τις μεθόδους που ερευνούμε τον υλικό κόσμο. Οι μέθοδοι αυτές είναι εντελώς ακατάλληλες για να ερευνούμε μ’ αυτές τον πνευματικό κόσμο… Υπάρχουν φαινόμενα τα οποία η επιστήμη ποτέ δεν θα μπορέσει να τα εξηγήσει γιατί δεν χρησιμοποιεί τις κατάλληλες […]

Αναγνώσματα (28 Φεβρουαρίου 2019)

Απόστολος: . Α’  Ιω. δ΄ 20-21, ε’ 1-21 Ἀγαπητοί, ἐάν τις εἴπῃ ὅτι ἀγαπῶ τὸν Θεόν, καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ μισῇ, ψεύστης ἐστίν· ὁ γὰρ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν ὃν ἑώρακε, τὸν Θεὸν ὃν οὐχ ἑώρακε πῶς δύναται ἀγαπᾶν; Καὶ ταύτην τὴν ἐντολὴν ἔχομεν ἀπ᾽ αὐτοῦ, ἵνα ὁ ἀγαπῶν τὸν Θεὸν ἀγαπᾷ καὶ τὸν ἀδελφὸν […]

Έχεις Μήνυμα… (27 Φεβρουαρίου 2019)

Περί του Ιερατικού αξιώματος     Στο κάστρο της Λαοδικείας ήταν ένας Ιερέας ευλαβής και φοβούμενος τον Θεόν• μιά νύκτα πήγε σ’ αυτόν ο πρώτος του τόπου αναγκάζοντας τον να σηκωθή, να πάει να βαπτίση το παιδί του το νήπιον, διότι υπήρχε κίνδυνος να πεθάνη αυτό. Ο δε Ιερέας σαν το άκουσε αυτό σηκώθηκε αμέσως χωρίς καμμιά […]

Αναγνώσματα (27 Φεβρουαρίου 2019)

Απόστολος: . Α’  Ιω. γ΄ 21-24, δ’ 1-11 Ἀγαπητοί, ἐὰν ἡ καρδία ἡμῶν μὴ καταγινώσκῃ ἡμῶν, παρρησίαν ἔχομεν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ ὃ ἐὰν αἰτῶμεν λαμβάνομεν παρ᾽ αὐτοῦ, ὅτι τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηροῦμεν καὶ τὰ ἀρεστὰ ἐνώπιον αὐτοῦ ποιοῦμεν. Καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ αὐτοῦ, ἵνα πιστεύ σωμεν τῷ ὀνόματι τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ ᾽Ιησοῦ Χριστοῦ […]

Έχεις Μήνυμα… (26 Φεβρουαρίου 2019)

Τρόπος προσευχής διά µέσου της Θεοτόκου Μαρίας Έχεις και άλλον τρόπο, αγαπητέ, να µελετάς και να προσεύχεσαι διά µέσου της Αγίας Θεοτόκου, στρέφοντας το νου σου α΄) στον ουράνιο Πατέρα, β΄) στον Γλυκύτατο Ιησού, γ΄) και τελευταίο, σ’ αυτήν την ενδοξότατη Μητέρα του. Στρέφοντας το νου σου στον Θεό, σκέψου· α΄ την µεγάλη χαρά που […]

Αναγνώσματα (26 Φεβρουαρίου 2019)

Απόστολος: . Α’  Ιω. γ΄ 9-22 Ἀδελφοί, πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ Θεοῦ ἁμαρτίαν οὐ ποιεῖ· ὅτι σπέρμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ μένει· καὶ οὐ δύναται ἁμαρτάνειν, ὅτι ἐκ τοῦ Θεοῦ γεγέννηται. Ἐν τούτῳ φανερά ἐστι τὰ τέκνα τοῦ Θεοῦ καὶ τὰ τέκνα τοῦ διαβόλου. Πᾶς ὁ μὴ ποιῶν δικαιοσύνην οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ Θεοῦ, καὶ […]

Έκτακτη ανακοίνωση!

Αγαπημένοι μου, λόγω σφοδρής κακοκαιρίας, απόψε θα προσευχηθούμε από τα σπίτια μας. Οι αποψινές ακολουθίες (Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2019) δεν θα γίνουν στο Ναό μας. Δόξα τω Θεώ, δεν έχουν προκύψει προβλήματα στον Ναό μας, πλην μερικών διαρροών από παράθυρα και πόρτες λόγω των έντονων βροχοπτώσεων. Ελπίζω να είσαστε όλοι καλά υπό την Σκέπη της […]

Έχεις Μήνυμα… (25 Φεβρουαρίου 2019)

Ελληνοπούλα! Μακεδονία, ξακουστή του Αλεξάνδρου χήρα!Του δοξασμένου βασιλιά για ντύσου την πορφύρα,Το διαμαντένιο στέμμα του για βάλε στο κεφάλι,Τ΄ ανίκητό του το σπαθί για ξαναζώσου πάλι,Και σκόρπα στην Ανατολή φωτιά και λάμψη τόση,Οπού να ιδούν Αυστριακοί, Βούλγαροι, Τούρκοι, Ρώσσοι,Κι’ όσοι σε κράζουν αδελφή, κι΄ όσοι σε θέλουν δούλα,Αν ήσουν συ βασίλισσα κι΄αν ήσ΄Ελληνοπούλα! Επέθαν΄ ο […]

Αναγνώσματα (25 Φεβρουαρίου 2019)

Απόστολος: . Α’  Ιω. β΄ 18-29, γ’ 1-8 Ἀδελφοί, ἐσχάτη ὥρα ἐστί· καὶ καθὼς ἠκούσατε ὅτι ὁ ἀντίχριστος ἔρχεται, καὶ νῦν ἀντίχριστοι πολλοὶ γεγόνασιν· ὅθεν γινώσκομεν ὅτι ἐσχάτη ὥρα ἐστίν. ἐξ ἡμῶν ἐξῆλθον, ἀλλ᾽ οὐκ ἦσαν ἐξ ἡμῶν· εἰ γὰρ ἦσαν ἐξ ἡμῶν, μεμενήκεισαν ἂν μεθ᾽ ἡμῶν· ἀλλ᾽ ἵνα φανερωθῶσιν ὅτι οὐκ εἰσὶ πάντες ἐξ […]

Κήρυγμα, Αρχονταρίκι (24 Φεβρουαρίου 2019)

Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019 π. Δημήτριος Καταπίδης – Κήρυγμα στη Θεία Λειτουργία [download mp3] π. Δημήτριος Καταπίδης – Συζήτηση στο Αρχονταρίκι [download mp3]

Διακονία (24 Φεβρουαρίου 2019)

Η εφημερίδα μας της Κυριακής 24 Φεβρουαρίου 2019. [download pdf] [Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]

Βίοι Αγίων (24 Φεβρουαρίου 2019)

Βίοι εορταζομένων Αγίων της εβδομάδας από 24 Φεβρουαρίου. [download pdf] [Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]

Έχεις Μήνυμα… (23 Φεβρουαρίου 2019)

Έχει ο Θεός ψυχή μου…! Έχει ο Θεός για όλους αυτούς που συνεχίζουν να είναι δυνατοί και έχουν μια θάλασσα από ευαισθησία… Έχει ο Θεός για όλους αυτούς που θα ήθελαν κάτι που δεν το κατάφεραν… Έχει ο Θεός για όλους αυτούς που υποφέρουν σιωπηλά και κλαίνε ήσυχα… Έχει ο Θεός για όλους όσους έχουν […]

Αναγνώσματα (23 Φεβρουαρίου 2019)

Απόστολος: . Α’  Τιμ. στ΄ 1-16 Τέκνον Τιμόθεε, δίωκε δικαιοσύνην, εὐσέβειαν, πίστιν, ἀγάπην, ὑπομονήν, πρᾳότητα. Ἀγωνίζου τὸν καλὸν ἀγῶνα τῆς πίστεως, ἐπιλαβοῦ τῆς αἰωνίου ζωῆς, εἰς ἣν καὶ ἐκλήθης καὶ ὡμολόγησας τὴν καλὴν ὁμολογίαν ἐνώπιον πολλῶν μαρτύρων. Παραγγέλλω σοι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ τοῦ ζωοποιοῦντος τὰ πάντα καὶ Χριστοῦ ᾽Ιησοῦ τοῦ μαρτυρήσαντος ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου τὴν […]

Έχεις Μήνυμα… (22 Φεβρουαρίου 2019)

Παιδί μου, μη εκτείνεσαι εις πολλά έργα και μάλιστα ανώτερα των δυνάμεών σου. Εάν πληθύνης τα έργα σου και τας ασχολίας σου, θα περιπέσης ενδεχομένως εις σφάλματα και δεν θα μείνης χωρίς ενόχην. Και εάν επιδιώκης να επιτύχης πολλά, δεν θα κατορθώσης να αποφύγης τας αποτυχίας. Υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι κοπιάζουν και μοχθούν και σπεύδουν […]

Αναγνώσματα (22 Φεβρουαρίου 2019)

Απόστολος: . Α’  Ιω. β΄ 7-17 Ἀδελφοί, οὐκ ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑμῖν, ἀλλ᾽ ἐντολὴν παλαιάν, ἣν εἴχετε ἀπ᾽ ἀρχῆς· ἡ ἐντολὴ ἡ παλαιά ἐστιν ὁ λόγος ὃν ἠκούσατε ἀπ᾽ ἀρχῆς. Πά λιν ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑμῖν, ὅ ἐστιν ἀληθὲς ἐν αὐτῷ καὶ ἐν ὑμῖν, ὅτι ἡ σκοτία παράγεται καὶ τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν ἤδη φαίνει. […]

Έχεις Μήνυμα… (21 Φεβρουαρίου 2019)

Μα κλαις; Κι εγώ νά τώρα κλαίω μαζί σου. Δεν θέλω να κλαις, μη στενοχωριέσαι για τα παιδιά και τη συμπεριφορά τους, μα κάνε προσευχή με αγάπη, μίλα τους. Πιο πολύ να κάνεις προσευχή, σηκώνοντας τα χέρια, και λίγα λόγια να τους λες. Πολλή προσευχή και λίγα λόγια σε όλους. Να μη γινόμαστε ενοχλητικοί, αλλά […]

Αναγνώσματα (21 Φεβρουαρίου 2019)

Απόστολος: . Α’  Ιω. α΄ 8-9, β’ 1-6 Ἀδελφοί, ἐὰν εἴπωμεν ὅτι ἁμαρτίαν οὐκ ἔχομεν, ἑαυτοὺς πλανῶμεν καὶ ἡ ἀλήθεια οὐκ ἔστιν ἐν ἡμῖν. Ἐὰν ὁμολογῶμεν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, πιστός ἐστι καὶ δίκαιος, ἵνα ἀφῇ ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας καὶ καθαρίσῃ ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀδικίας. Ἐὰν εἴπωμεν ὅτι οὐχ ἡμαρτήκαμεν, ψεύστην ποιοῦμεν αὐτόν, καὶ ὁ λόγος […]

Έχεις Μήνυμα… (20 Φεβρουαρίου 2019)

Η αντιμετώπιση των λογισμών Πώς μπορεί κάποιος να απαλλαγεί από τους λογισμούς; Οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας, μάς έχουν υποδείξει διάφορους τρόπους αντιμετωπίσεως των λογισμών. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μάς συμβουλεύει να μην τους εκφράζουμε, αλλά να τους πνίγουμε με τη σιωπή. Διότι και τα θηρία και τα ερπετά, όταν πέφτουν μέσα στο […]

Αναγνώσματα (20 Φεβρουαρίου 2019)

Απόστολος: . Β’  Πετρ. γ΄ 1-19 Ἀγαπητοί, ταύτην ἤδη, δευτέραν ὑμῖν γράφω ἐπιστολήν, ἐν αἷς διεγείρω ὑμῶν ἐν ὑπομνήσει τὴν εἰλιικρινῆ διάνοιαν, μνησθῆναι τῶν προειρημένων ῥημάτων ὑπὸ τῶν ἁγίων προφητῶν καὶ τῆς τῶν Ἀποστόλων ὑμῶν ἐντολῆς τοῦ Κυρίου καὶ Σωτῆρος, τοῦτο πρῶτον γινώσκοντες, ὅτι ἐλεύσονται ἐπ᾽ ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν ἐμπαῖκται, κατὰ τὰς ἰδίας ἐπιθυμίας αὐτῶν […]