Συνάξεις

Σύναξη της Δευτέρας (27 Νοεμβρίου 2017)

Σύναξη στον Ναό (Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017) π. Δημήτριος Καταπίδης [κατεβάστε το αρχείο σε μορφή mp3]

Σύναξη της Δευτέρας (20 Μαρτίου 2017)

Σύναξη στον Ναό (Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017) π. Δημήτριος Καταπίδης [κατεβάστε το αρχείο σε μορφή mp3]

Σύναξη της Δευτέρας (13 Μαρτίου 2017)

Σύναξη στον Ναό (Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017) π. Δημήτριος Καταπίδης [κατεβάστε το αρχείο σε μορφή mp3]

Σύναξη της Δευτέρας (6 Μαρτίου 2017)

Σύναξη στον Ναό (Δευτέρα 6 Μαρτίου 2017) π. Δημήτριος Καταπίδης [κατεβάστε το αρχείο σε μορφή mp3]

Σύναξη της Δευτέρας (6 Φεβρουαρίου 2017)

Σύναξη στον Ναό (Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2017) π. Δημήτριος Καταπίδης [κατεβάστε το αρχείο σε μορφή mp3]

Σύναξη της Δευτέρας (23 Ιανουαρίου 2017)

Σύναξη στον Ναό (Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2017) π. Δημήτριος Καταπίδης [κατεβάστε το αρχείο σε μορφή mp3]

Σύναξη της Δευτέρας (16 Ιανουαρίου 2017)

Σύναξη στον Ναό (Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2017) π. Δημήτριος Καταπίδης [κατεβάστε το αρχείο σε μορφή mp3]