Εφημερίδα «Διακονία»

Διακονία (20 Οκτωβρίου 2019)

Η εφημερίδα μας της Κυριακής 20 Οκτωβρίου 2019. [download pdf] [Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]

Διακονία (13 Οκτωβρίου 2019)

Η εφημερίδα μας της Κυριακής 13 Οκτωβρίου 2019. [download pdf] [Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]

Διακονία (6 Οκτωβρίου 2019)

Η εφημερίδα μας της Κυριακής 6 Οκτωβρίου 2019. [download pdf] [Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]

Διακονία (29 Σεπτεμβρίου 2019)

Η εφημερίδα μας της Κυριακής 29 Σεπτεμβρίου 2019. [download pdf] [Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]

Διακονία (22 Σεπτεμβρίου 2019)

Η εφημερίδα μας της Κυριακής 22 Σεπτεμβρίου 2019. [download pdf] [Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]

Διακονία (15 Σεπτεμβρίου 2019)

Η εφημερίδα μας της Κυριακής 15 Σεπτεμβρίου 2019. [download pdf] [Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]

Διακονία (8 Σεπτεμβρίου 2019)

Η εφημερίδα μας της Κυριακής 8 Σεπτεμβρίου 2019. [download pdf] [Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]