Εφημερίδα «Διακονία»

Διακονία (23 Σεπτεμβρίου 2018)

Η εφημερίδα μας της Κυριακής 23 Σεπτεμβρίου 2018. [download pdf] [Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]

Διακονία (16 Σεπτεμβρίου 2018)

Η εφημερίδα μας της Κυριακής 16 Σεπτεμβρίου 2018. [download pdf] [Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]

Διακονία (9 Σεπτεμβρίου 2018)

Η εφημερίδα μας της Κυριακής 9 Σεπτεμβρίου 2018. [download pdf] [Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]

Διακονία (2 Σεπτεμβρίου 2018)

Η εφημερίδα μας της Κυριακής 2 Σεπτεμβρίου 2018. [download pdf] [Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]

Διακονία (26 Αυγούστου 2018)

Η εφημερίδα μας της Κυριακής 26 Αυγούστου 2018. [download pdf] [Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]

Διακονία (5 Αυγούστου 2018)

Η εφημερίδα μας της Κυριακής 5 Αυγούστου 2018. [download pdf] [Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]

Διακονία (29 Ιουλίου 2018)

Η εφημερίδα μας της Κυριακής 29 Ιουλίου 2018. [download pdf] [Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]