Εφημερίδα «Διακονία»

Διακονία (24 Μαΐου 2020)

Η εφημερίδα μας της Κυριακής 24 Μαΐου 2020 – Κυριακή του Τυφλού [download pdf][Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]

Διακονία (17 Μαΐου 2020)

Η εφημερίδα μας της Κυριακής 17 Μαΐου 2020 – Κυριακή της Σαμαρείτιδος [download pdf][Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]

Διακονία (10 Μαΐου 2020)

Η εφημερίδα μας της Κυριακής 10 Μαΐου 2020 – Κυριακή του Παραλύτου [download pdf][Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]

Διακονία (3 Μαΐου 2020)

Η εφημερίδα μας της Κυριακής 3 Μαΐου 2020 – Κυριακή των Μυροφόρων [download pdf][Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]

Διακονία (26 Απριλίου 2020)

Η εφημερίδα μας της Κυριακής 26 Απριλίου 2020 – Κυριακή του Θωμά [download pdf][Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]

Διακονία (19 Απριλίου 2020)

Η εφημερίδα μας της Κυριακής 19 Απριλίου 2020 – Κυριακή του Πάσχα [download pdf][Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]

Διακονία (12 Απριλίου 2020)

Η εφημερίδα μας της Κυριακής 12 Απριλίου 2020 (χιλιοστό φύλλο!). [download pdf][Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]