Εφημερίδα «Διακονία»

Διακονία (20 Ιανουαρίου 2019)

Η εφημερίδα μας της Κυριακής 20 Ιανουαρίου 2019. [download pdf] [Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]

Διακονία (13 Ιανουαρίου 2019)

Η εφημερίδα μας της Κυριακής 13 Ιανουαρίου 2019. [download pdf] [Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]

Διακονία (30 Δεκεμβρίου 2018)

Η εφημερίδα μας της Κυριακής 30 Δεκεμβρίου 2018. [download pdf] [Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]

Διακονία (23 Δεκεμβρίου 2018)

Η εφημερίδα μας της Κυριακής 23 Δεκεμβρίου 2018. [download pdf] [Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]

Διακονία (16 Δεκεμβρίου 2018)

Η εφημερίδα μας της Κυριακής 16 Δεκεμβρίου 2018. [download pdf] [Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]

Διακονία (9 Δεκεμβρίου 2018)

Η εφημερίδα μας της Κυριακής 9 Δεκεμβρίου 2018. [download pdf] [Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]

Διακονία (2 Δεκεμβρίου 2018)

Η εφημερίδα μας της Κυριακής 2 Δεκεμβρίου 2018. [download pdf] [Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]