Εφημερίδα «Διακονία»

Διακονία (15 Οκτωβρίου 2017)

Η εφημερίδα μας της Κυριακής 15 Οκτωβρίου 2017. [download pdf] [Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]

Διακονία (8 Οκτωβρίου 2017)

Η εφημερίδα μας της Κυριακής 8 Οκτωβρίου 2017. [download pdf] [Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]

Διακονία (1 Οκτωβρίου 2017)

Η εφημερίδα μας της Κυριακής 1 Οκτωβρίου 2017. [download pdf] [Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]

Διακονία (24 Σεπτεμβρίου 2017)

Η εφημερίδα μας της Κυριακής 24 Σεπτεμβρίου 2017. [download pdf] [Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]

Διακονία (17 Σεπτεμβρίου 2017)

Η εφημερίδα μας της Κυριακής 17 Σεπτεμβρίου 2017. [download pdf] [Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]

Διακονία (10 Σεπτεμβρίου 2017)

Η εφημερίδα μας της Κυριακής 10 Σεπτεμβρίου 2017. [download pdf] [Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]

Διακονία (3 Σεπτεμβρίου 2017)

Η εφημερίδα μας της Κυριακής 3 Σεπτεμβρίου 2017. [download pdf] [Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]