Αρχονταρίκι

Κήρυγμα και Αρχονταρίκι (2 Δεκεμβρίου 2018)

Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2018 π. Δημήτριος Καταπίδης – Κήρυγμα στη Θεία Λειτουργία [download mp3] π. Δημήτριος Καταπίδης – Συζήτηση στο Αρχονταρίκι [download mp3]

Κήρυγμα και Αρχονταρίκι (4 Νοεμβρίου 2018)

Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2018 π.  Εμμανουήλ Πετράκης – Κήρυγμα στη Θεία Λειτουργία [download mp3] π. Δημήτριος Καταπίδης – Συζήτηση στο Αρχονταρίκι [download mp3]

Κήρυγμα και Αρχονταρίκι (28 Οκτωβρίου 2018)

Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2018 π. Δημήτριος Καταπίδης – Κήρυγμα στη Θεία Λειτουργία και υπαίθριο, εορταστικό Αρχονταρίκι στην αυλή του Αγίου μας για την εθνική εορτή [download mp3]

Κήρυγμα και Αρχονταρίκι (21 Οκτωβρίου 2018)

Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2018 π. Δημήτριος Καταπίδης – Κήρυγμα στη Θεία Λειτουργία [download mp3] π. Δημήτριος Καταπίδης – Συζήτηση στο Αρχονταρίκι [download mp3]

Κήρυγμα, Αρχονταρίκι (30 Σεπτεμβρίου 2018)

Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2018 π. Δημήτριος Καταπίδης – Κήρυγμα στον Ναό [download mp3] π. Δημήτριος Καταπίδης – Συζήτηση στο Αρχονταρίκι [download mp3]

Κήρυγμα, Αρχονταρίκι (23 Σεπτεμβρίου 2018)

Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2018 π. Δημήτριος Καταπίδης – Κήρυγμα στον Ναό [download mp3] π. Δημήτριος Καταπίδης – Συζήτηση στο Αρχονταρίκι [download mp3]

Κήρυγμα και Αρχονταρίκι (5 Αυγούστου 2018)

Κυριακή 5 Αυγούστου 2018 π. Δημήτριος Καταπίδης – Κήρυγμα στον Ναό [download mp3] π. Δημήτριος Καταπίδης – Συζήτηση στο Αρχονταρίκι [download mp3]