Αρχονταρίκι

Κήρυγμα, Αρχονταρίκι (17 Φεβρουαρίου 2019)

Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019 π. Δημήτριος Καταπίδης – Κήρυγμα στη Θεία Λειτουργία [download mp3] π. Δημήτριος Καταπίδης – Συζήτηση στο Αρχονταρίκι [download mp3]

Κήρυγμα, Αρχονταρίκι (10 Φεβρουαρίου 2019)

Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2019 π. Δημήτριος Καταπίδης – Κήρυγμα στη Θεία Λειτουργία [download mp3] π. Δημήτριος Καταπίδης – Συζήτηση στο Αρχονταρίκι [download mp3]

Κήρυγμα κι Αρχονταρίκι (3 Φεβρουαρίου 2019)

Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2019 π. Δημήτριος Καταπίδης – Κήρυγμα στη Θεία Λειτουργία [download mp3] π. Δημήτριος Καταπίδης – Συζήτηση στο Αρχονταρίκι [download mp3]

Κήρυγμα κι Αρχονταρίκι (27 Ιανουαρίου 2019)

Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2019 π. Δημήτριος Καταπίδης – Κήρυγμα στη Θεία Λειτουργία [download mp3] π. Δημήτριος Καταπίδης – Συζήτηση στο Αρχονταρίκι [download mp3]

Κήρυγμα κι Αρχονταρίκι (30 Δεκεμβρίου 2018)

Κυριακή 30 Δεκεμβρίου 2018 π. Δημήτριος Καταπίδης – Κήρυγμα στη Θεία Λειτουργία [download mp3] π. Δημήτριος Καταπίδης – Συζήτηση στο Αρχονταρίκι [download mp3]

Κήρυγμα κι Αρχονταρίκι (23 Δεκεμβρίου 2018)

Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 2018 – Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως π. Γρηγόριος Γεωργουδάκης – Κήρυγμα στη Θεία Λειτουργία [download mp3] π. Δημήτριος Καταπίδης – Συζήτηση στο Αρχονταρίκι [download mp3]

Κήρυγμα και Αρχονταρίκι (16 Δεκεμβρίου 2018)

Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018 π. Δημήτριος Καταπίδης – Κήρυγμα στη Θεία Λειτουργία [download mp3] π. Δημήτριος Καταπίδης – Συζήτηση στο Αρχονταρίκι [download mp3]