Αρχονταρίκι

Κήρυγμα και Αρχονταρίκι (28 Ιανουαρίου 2018)

Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2018 π. Δημήτριος Καταπίδης – Κήρυγμα στον Ναό [download mp3] π. Δημήτριος Καταπίδης – Συζήτηση στο Αρχονταρίκι [δυστυχώς, λόγω τεχνικού προβλήματος, δεν ηχογραφήθηκε ολόκληρη] [download mp3]

Κήρυγμα και Αρχονταρίκι (21 Ιανουαρίου 2018)

Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2018 π. Δημήτριος Καταπίδης – Κήρυγμα στον Ναό [download mp3] π. Δημήτριος Καταπίδης – Συζήτηση στο Αρχονταρίκι [download mp3]

Κήρυγμα και Αρχονταρίκι (14 Ιανουαρίου 2018)

Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2018 π. Δημήτριος Καταπίδης – Κήρυγμα στον Ναό [download mp3] π. Δημήτριος Καταπίδης – Συζήτηση στο Αρχονταρίκι [download mp3]

Κήρυγμα και Αρχονταρίκι (7 Ιανουαρίου 2018)

Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2018 κ. Κυριάκος Τρακάκης – Κήρυγμα στον Ναό [download mp3] π. Δημήτριος Καταπίδης – Λίγα λόγια στο τέλος της ακολουθίας [download mp3] π. Δημήτριος Καταπίδης – Συζήτηση στο Αρχονταρίκι [download mp3]  

Κήρυγμα και Αρχονταρίκι (10 Δεκεμβρίου 2017)

Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2017 π. Δημήτριος Καταπίδης – Κήρυγμα στον Ναό [download mp3] π. Δημήτριος Καταπίδης – Συζήτηση στο Αρχονταρίκι [download mp3]

Αρχονταρίκι (3 Δεκεμβρίου 2017)

Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2017 π. Δημήτριος Καταπίδης – Συζήτηση στο Αρχονταρίκι [download mp3]

Κήρυγμα και Αρχονταρίκι (26 Νοεμβρίου 2017)

Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2017 π. Δημήτριος Καταπίδης – Κήρυγμα στον Ναό [download mp3] π. Δημήτριος Καταπίδης – Συζήτηση στο Αρχονταρίκι [download mp3]