Αρχονταρίκι

Κήρυγμα και Αρχονταρίκι (10 Δεκεμβρίου 2017)

Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2017 π. Δημήτριος Καταπίδης – Κήρυγμα στον Ναό [download mp3] π. Δημήτριος Καταπίδης – Συζήτηση στο Αρχονταρίκι [download mp3]

Αρχονταρίκι (3 Δεκεμβρίου 2017)

Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2017 π. Δημήτριος Καταπίδης – Συζήτηση στο Αρχονταρίκι [download mp3]

Κήρυγμα και Αρχονταρίκι (26 Νοεμβρίου 2017)

Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2017 π. Δημήτριος Καταπίδης – Κήρυγμα στον Ναό [download mp3] π. Δημήτριος Καταπίδης – Συζήτηση στο Αρχονταρίκι [download mp3]

Κήρυγμα και Αρχονταρίκι (19 Νοεμβρίου 2017)

Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2017 π. Δημήτριος Καταπίδης – Κήρυγμα στον Ναό [download mp3] π. Δημήτριος Καταπίδης – Συζήτηση στο Αρχονταρίκι [download mp3]

Κήρυγμα και Αρχονταρίκι (5 Νοεμβρίου 2017)

Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2017 π. Δημήτριος Καταπίδης – Κήρυγμα στον Ναό [download mp3] π. Δημήτριος Καταπίδης – Συζήτηση στο Αρχονταρίκι [download mp3]

Κήρυγμα και Αρχονταρίκι (22 Οκτωβρίου 2017)

Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017 π. Εμμανουήλ Κουδουμνάκης – Κήρυγμα στον Ναό [download mp3] π. Δημήτριος Καταπίδης – Λίγα λόγια στο τέλος της ακολουθίας [download mp3] Συζήτηση στο Αρχονταρίκι με τον συγγραφέα Γιώργο Αντωνάκη [download mp3]

Κήρυγμα και Αρχονταρίκι (15 Οκτωβρίου 2017)

Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2017 κ. Κυριάκος Τρακάκης – Κήρυγμα στον Ναό [download mp3] π. Δημήτριος Καταπίδης – Λίγα λόγια στο τέλος της ακολουθίας [download mp3] π. Δημήτριος Καταπίδης – Συζήτηση στο Αρχονταρίκι [download mp3]