Αρχονταρίκι

Κήρυγμα και Αρχονταρίκι (15 Απριλίου 2018)

Κυριακή 15 Απριλίου 2018 – Κυριακή του Θωμά π. Δημήτριος Καταπίδης – Κήρυγμα στον Ναό [download mp3] π. Δημήτριος Καταπίδης – Συζήτηση στο Αρχονταρίκι [download mp3]

Κήρυγμα και Αρχονταρίκι (1 Απριλίου 2018)

Κυριακή 1 Απριλίου 2018 – Κυριακή των Βαΐων π. Δημήτριος Καταπίδης – Κήρυγμα στον Ναό [download mp3] π. Δημήτριος Καταπίδης – Συζήτηση στο Αρχονταρίκι [download mp3]

Κήρυγμα και Αρχονταρίκι (18 Μαρτίου 2018)

Κυριακή 18 Μαρτίου 2018 π. Δημήτριος Καταπίδης – Κήρυγμα στον Ναό [download mp3] π. Δημήτριος Καταπίδης – Συζήτηση στο Αρχονταρίκι [download mp3]

Κήρυγμα και Αρχονταρίκι (11 Μαρτίου 2018)

Κυριακή 11 Μαρτίου 2018 π. Δημήτριος Καταπίδης – Κήρυγμα στον Ναό [download mp3] π. Δημήτριος Καταπίδης – Συζήτηση στο Αρχονταρίκι [download mp3]

Κήρυγμα και Αρχονταρίκι (4 Μαρτίου 2018)

Κυριακή 4 Μαρτίου 2018 π. Δημήτριος Καταπίδης – Κήρυγμα στον Ναό [download mp3] π. Δημήτριος Καταπίδης – Συζήτηση στο Αρχονταρίκι [download mp3]

Κήρυγμα και Αρχονταρίκι (25 Φεβρ 2018)

Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018 π. Δημήτριος Καταπίδης – Κήρυγμα στον Ναό [download mp3] π. Δημήτριος Καταπίδης – Συζήτηση στο Αρχονταρίκι [download mp3]

Κήρυγμα και Αρχονταρίκι (28 Ιανουαρίου 2018)

Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2018 π. Δημήτριος Καταπίδης – Κήρυγμα στον Ναό [download mp3] π. Δημήτριος Καταπίδης – Συζήτηση στο Αρχονταρίκι [δυστυχώς, λόγω τεχνικού προβλήματος, δεν ηχογραφήθηκε ολόκληρη] [download mp3]