Αρχονταρίκι

Κήρυγμα και Αρχονταρίκι (30 Ιουνίου 2019)

Κυριακή 30 Ιουνίου 2019 – Αγίων Αποστόλων π. Δημήτριος Καταπίδης – Κήρυγμα στη Θεία Λειτουργία [download mp3] π. Δημήτριος Καταπίδης – Συζήτηση στο Αρχονταρίκι [download mp3]

Κήρυγμα και Αρχονταρίκι (23 Ιουνίου 2019)

Κυριακή 23 Ιουνίου 2019 – Κυριακή των Αγίων Πάντων π. Δημήτριος Καταπίδης – Κήρυγμα στη Θεία Λειτουργία [download mp3] π. Δημήτριος Καταπίδης – Συζήτηση στο Αρχονταρίκι [download mp3]

Κήρυγμα και Αρχονταρίκι (2 Ιουνίου 2019)

Κυριακή 2 Ιουνίου 2019 – Κυριακή του Τυφλού π. Δημήτριος Καταπίδης – Κήρυγμα στη Θεία Λειτουργία [download mp3] π. Δημήτριος Καταπίδης – Συζήτηση στο Αρχονταρίκι [download mp3]

Κήρυγμα και Αρχονταρίκι (19 Μαΐου 2019)

Κυριακή 19 Μαΐου 2019 – Κυριακή του Παραλύτου π. Δημήτριος Καταπίδης – Κήρυγμα στη Θεία Λειτουργία [download mp3] π. Δημήτριος Καταπίδης – Συζήτηση στο Αρχονταρίκι [download mp3]

Κήρυγμα και Αρχονταρίκι (5 Μαΐου 2019)

Κυριακή 5 Μαΐου 2019 – Κυριακή του Θωμά π. Δημήτριος Καταπίδης – Κήρυγμα στη Θεία Λειτουργία [download mp3] π. Δημήτριος Καταπίδης – Συζήτηση στο Αρχονταρίκι [download mp3]

Κήρυγμα και Αρχονταρίκι (21 Απριλίου 2019)

Κυριακή 21 Απριλίου 2019 π. Δημήτριος Καταπίδης – Κήρυγμα στη Θεία Λειτουργία [download mp3] π. Δημήτριος Καταπίδης – Συζήτηση στο Αρχονταρίκι [download mp3]

Κήρυγμα και Αρχονταρίκι (31 Μαρτίου 2019)

Κυριακή 31 Μαρτίου 2019 π. Δημήτριος Καταπίδης – Κήρυγμα στη Θεία Λειτουργία [download mp3] π. Δημήτριος Καταπίδης – Συζήτηση στο Αρχονταρίκι [download mp3]