Ανακοινώσεις

Σαρανταλείτουργο Χριστουγέννων

Από τις 15 Νοεμβρίου αρχίζει η Νηστεία των Χριστουγέννων και στο Ναό μας θα τελείται καθημερινά η Θεία Λειτουργία. Παρακαλούμε να φέρετε εγκαίρως τα ονόματα για να μνημονευτούν στο Σαραντελείτουργο. Εκ της Ενορίας

Πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας

Έχεις Μήνυμα… (10 Νοεμβρίου 2018)

Οι μεγάλες αγάπες ζουν στη «σιωπή»… Οι μεγάλες αγάπες δεν έχουν μεγάλα λόγια. Τα λόγια χρειάζονται εκεί που ο ένας προσπαθεί να πείσει τον άλλο. Στην αγάπη δεν πείθουμε αλλά δίνουμε, όχι πράγματα αλλά εμάς. Η αγάπη δεν χρειάζεται εξηγήσεις γιατί ειναι βιώμα και εμπειρία, πέρα του λόγου. Κανένας λόγος δεν έδωσε απαντήσεις όσο μια αγκαλιά […]

Έχεις Μήνυμα… (9 Νοεμβρίου 2018)

[…] Επιδιώκετε την αγάπη. Ζητάτε καθημερινά από το Θεό την αγάπη. Μαζί με την αγάπη έρχεται και όλο το πλήθος των αγαθών και των αρετών. Αγαπάτε για ν’ αγαπάστε και σεις από τους άλλους. Δώστε στο Θεό όλη σας την καρδιά, ώστε να μένετε στην αγάπη. «Ο μένων εν τη αγάπη εν τω Θεώ μένει […]

«Η Ελλάς προώρισται να ζήση, και θα ζήση!»

ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ: «…Αι ημέταιραι δυνάμεις αμύνονται του Πατρίου Εδάφους!»  Της δικαιοσύνης Ήλιε Νοητέ και Μυρσίνη Συ δοξαστική μη παρακαλώ σας μη λησμονάτε τη χώρα μου! Οδυσσέα Ελύτη «Άξιον Εστί»

Παροχή Ψυχολογικών Υπηρεσιών

Πανήγυρις Αγίου Δημητρίου του Μυροβλύτου