Ανακοινώσεις

Έχεις Μήνυμα… (31 Δεκεμβρίου 2018)

31 Δεκεμβρίου Απόψε στο παλάτι του ψυχομαχάει ο Χρόνοςτρακόσων τόσων ημερών γέρος οκνός, βαρύς’τον συνταράζει σύσσωμο του χωρισμού του ο πόνοςκι αγκομαχά παλεύοντας και βόγγει ολημερίς. Στο πλάγ’ η θυγατέρα του η Λήθη η μαρμαρένια,τον παραστέκει ασάλευτη με χείλη σφραγιστά’δεν δείχνει μεσ’ στα μάτα της ούτε φροντίδα, ούτε έννοιακι έτσι βουβή ξετύλιγο στο σάβανο βαστά. […]

Αναγνώσματα (31 Δεκεμβρίου 2018)

Απόστολος: Ιακ. β΄14-26 Ἀδελφοί, τί τὸ ὄφελος, ἐὰν πίστιν λέγῃ τις ἔχειν, ἔργα δὲ μὴ ἔχῃ; μὴ δύναται ἡ πίστις σῶσαι αὐτόν; ἐὰν δὲ ἀδελφὸς ἢ ἀδελφὴ γυμνοὶ ὑπάρχωσι καὶ λειπόμενοι ὦσι τῆς ἐφημέρου τροφῆς, εἴπῃ δέ τις αὐτοῖς ἐξ ὑμῶν, ὑπάγετε ἐν εἰρήνῃ, θερμαίνεσθε καὶ χορτάζεσθε· μὴ δῶτε δὲ αὐτοῖς τὰ ἐπιτήδεια τοῦ σώματος, […]

Αναγνώσματα (25 Δεκεμβρίου 2018)

Απόστολος: Γαλ. δ΄4-7 Ἀδελφοί, ὅτε ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπὸ νόμον, ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον ἐξαγοράσῃ, ἵνα τὴν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν. ῞Οτι δέ ἐστε υἱοί, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸ Πνεῦμα τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ εἰς τὰς καρδίας ὑμῶν, κρᾶζον· Ἀββᾶ ὁ πατήρ. Ὥστε οὐκέτι εἶ δοῦλος, […]

Πρόγραμμα Δωδεκαημέρου 2018-2019

Μπορείτε να κατεβάσετε το πρόγραμμα του Δωδεκαημέρου σε μορφή pdf.

Ανακοίνωση: Χριστουγεννιάτικη Γιορτή 2018

Γιορτή με τον Αδελφό! Γιορτή με τον Χριστό!

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ & ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΧΑΛΕΠΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αγαπητοί μας Ενορίτες και Φιλόχριστοι Αδελφοί μας, αυτές τις ημέρες των Αγίων Εορτών που πλησιάζουν, πολλοί άνθρωποι στην πόλη μας και στην Ενορία μας στερούνται τα απαραίτητα για την επιβίωσή τους, τη στιγμή που εμείς σχεδιάζουμε να γιορτάσουμε με τους δικούς μας και τους […]

Έχεις Μήνυμα… (14 Δεκεμβρίου 2018)

Εκείνοι λοιπόν που διεξάγουν νοητό αγώνα, οφείλουν να εκλέγουν από τις θείες Γραφές εργασίες πνευματικές και να τις βάζουν πάνω στο νου σαν υγιεινά επιθέματα. Και από το πρωί, με ακριβή μνήμη του Θεού και αδιάλειπτη μέσα στην ψυχή την ευχή του Ιησού Χριστού, πρέπει ναστεκόμαστε με ανδρεία και αποφασιστικότητα στην πύλη της καρδιάς και να θανατώνομε […]