Ανακοινώσεις

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων Πανηγύρεως 2017

Μπορείτε να δείτε ή να κατεβάσετε το παραπάνω αρχείο σε μορφή pdf. Αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων της φετινής πανηγύρεως υπάρχει και στο Ημερολόγιο.

Ανακοίνωση: Ομιλία π. Χαρ. Παπαδόπουλου

Μπορείτε να δείτε ή να κατεβάσετε το παραπάνω αρχείο σε μορφή pdf. Αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων της φετινής πανηγύρεως υπάρχει και στο Ημερολόγιο.

Ανακοίνωση: Ομιλία π. Αρσενίου Σιναΐτου

Μπορείτε να δείτε ή να κατεβάσετε το παραπάνω αρχείο σε μορφή pdf. Αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων της φετινής πανηγύρεως υπάρχει και στο Ημερολόγιο.

Ανακοίνωση: Ταινία «Το πιο Γλυκό Ψωμί»

Μπορείτε να δείτε ή να κατεβάσετε το παραπάνω αρχείο σε μορφή pdf. Αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων της φετινής πανηγύρεως υπάρχει και στο Ημερολόγιο.

Ανακοίνωση: Έκθεση Σχολής Αγιογραφίας

Μπορείτε να δείτε ή να κατεβάσετε το παραπάνω αρχείο σε μορφή pdf. Αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων της φετινής πανηγύρεως υπάρχει και στο Ημερολόγιο.

Ευπρέπεια του Ναού του Αγίου μας

Προβολή Ταινίας: «Η Καλύβα»