Έχεις Μήνυμα …

Έχεις Μήνυμα… (27 Μαΐου 2020)

Η νύχτα μπορεί να είναι μεγάλη και σκοτεινή, βαθειά σαν ορυχείο και σ΄ όλο το μήκος του δρόμου να μη φέγγει κανένα φως, καμμία πόρτα να μην είναι ανοιχτή γα να μπει ο γυμνός φυγάς να ξαποστάσει, γιατί όλα τα πλάκωσε η αμαρτία και τα τρομάζει ο θάνατος. Αλλά αν ο κουρασμένος φυγάς προσέξει καλύτερα, […]

Έχεις Μήνυμα… (26 Μαΐου 2020)

Δεν ενοχλεί τον διάβολο το γεγονός ότι ο άνθρωπος πιστεύει στον Χριστό. Ο ίδιος ο διάβολος πιστεύει, αλλά δεν αγαπά τον Θεό. Αυτό που τον ενοχλεί αφάνταστα είναι ότι ο άνθρωπος, πιστεύοντας στον Χριστό, προσπαθεί να ομοιωθεί το ήθος του Χριστού. Μπορεί ο άνθρωπος να πιστεύει στον Θεάνθρωπο, αλλά να μην προσπαθεί να ταυτίσει το […]

Έχεις Μήνυμα… (25 Μαΐου 2020)

Τέσσερα πράγματα υπάρχουν, και αν ένα από αυτά έχει ο άνθρωπος, ούτε να μετανοήσει μπορεί, ούτε την προσευχή του δέχεται ο Θεός: Πρώτον, εάν λυπέι τον πλησίον του και δεν παραδέχεται το σφάλμα του όταν αυτό του υποδειχθεί. Δεύτερον, εάν λέει ψέματα στον εαυτό του, πιστεύει στο ψέμα του και προσπαθεί αυτό το ψέμα να […]

Έχεις Μήνυμα… (9 Μαρτίου 2020)

Δύο πράγματα ζητώ από Σένα –  μη μου τα αρνηθείς πριν πεθάνω: Διώξε μακριά μου την κενολογία και το ψέμα. Και μη μου δώσεις φτώχεια και πλούτο. Εφοδίασέ με, με τροφή αρκετή για τις ανάγκες μου, μήπως χορτάσω και σε απαρνηθώ, λέγοντας «ποιος είναι ο Κύριος;» Παροιμίες 30: 8-9

Έχεις Μήνυμα… (7 Μαρτίου 2020)

Πολλοί άνθρωποι, όταν είναι να μπουν σε περίοδο νηστείας, λες και πρόκειται το στομάχι τους να υποστεί μακρά πολιορκία, φρόντιζαν να το παραγεμίσουν με φαγί και ποτό. Όταν βγουν από την νηστεία – σαν να πέρασαν μια μεγάλη περίοδο πείνας και τρομερής φυλακής, από την οποία μόλις γλύτωσαν – τρέπονται ατάκτως προς τα τραπέζια με […]

Έχεις Μήνυμα… (6 Μαρτίου 2020)

[…] Ὅνταν ἐστράφην ὁ μέγας Κωνσταντῖνος ἀπὲ τὴν εἰδωλολατρείαν εἰς τὴν πίστιν τοῦ Χριστοῦ μὲ ὅσους εἶχεν εἰς τὴν Ρώμην, τότε ἐπῆρεν ὁρισμὸν ἡ ἁγία δέσποινα Ἑλένη ἡ μητέρα του ἀπὲ τὸν υἱόν της νὰ πάγῃ νὰ γυρεύσῃ τὸν τίμιον σταυρὸν εἰς τὸ Ἱεροσόλυμα· καὶ ἦρτεν εἰς τὴν Ἀνατολὴν, καὶ ἦρτεν εἰς τὴν Κύπρον, καὶ […]

Έχεις Μήνυμα… (5 Μαρτίου 2020)

Νηστεύοντας να μην προφασισθείς νόσο, διότι και αυτοί που δεν νήστευσαν, έπεσαν πολλές φορές στα ίδια νοσήματα. Άρχισες το καλό; Μη σταματήσεις που θα σε ανακόπτει ο εχθρός, διότι αυτός καταργείται με την υπομονή σου. Πραγματικά, αυτοί που αρχίζουν να πλέουν, πρώτα πετυχαίνουν ευνοϊκό άνεμο, ενώ, όταν απλώσουν τα πανιά, συναντούν αμέσως αντίθετο άνεμο, αλλά […]