Έχεις Μήνυμα… (26 Μαΐου 2020)

Δεν ενοχλεί τον διάβολο το γεγονός ότι ο άνθρωπος πιστεύει στον Χριστό. Ο ίδιος ο διάβολος πιστεύει, αλλά δεν αγαπά τον Θεό. Αυτό που τον ενοχλεί αφάνταστα είναι ότι ο άνθρωπος, πιστεύοντας στον Χριστό, προσπαθεί να ομοιωθεί το ήθος του Χριστού. Μπορεί ο άνθρωπος να πιστεύει στον Θεάνθρωπο, αλλά να μην προσπαθεί να ταυτίσει το θέλημά του με το θέλημα του Θεού. Το θέλημα του Θεού είναι οι άνθρωποι να είναι ενωμένοι σαν ένα σώμα, και αγαπημένοι μεταξύ τους, όπως και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδας είναι ένα, χωρίς να συγχέονται. Ο άνθρωπος που ανέβηκε την κλίμακα των αρετών και βιώνει μέσα του την αγάπη του Θεού, δεν θα ζητήσει ποτέ την τιμωρία του αμαρτωλού. Ακόμη και η σκέψη της τιμωρίας έχει εξοριστεί από τα βάθη της ψυχής του. Γνωρίζει πολύ καλά ότι η τιμωρία χωρίζει τους ανθρώπους, και γνωρίζει επίσης ότι ο Θεός θέλει να είναι οι άνθρωποι ενωμένοι. Επομένως, αν ο άνθρωπος θέλει ό,τι θέλει ο Θεός, και δεν θέλει να θέλει ο Θεός ό,τι θέλει αυτός, δεν θα ζητήσει την τιμωρία του αμαρτωλού. Άλλωστε ο αμαρτωλός τιμωρείται εσωτερικά ήδη αρκετά, από την αμαρτία που διέπραξε και από το πάθος που τον παρέσυρε. Ιδιαίτερα τιμωρείται και υποφέρει με το ότι αποξενώθηκε από τον Θεό. Είναι λοιπόν απάνθρωπο να τρέφει ο γνήσιος ακόλουθος του Χριστού κακία εναντίον του αμαρτωλού. Είναι σαν να ρίχνει κανείς πετρέλαιο σ΄ένα σώμα που καίγεται, ή να συντρίβει ένα μέλος του σώματός του που είναι ήδη ραγισμένο.

Π. Διονυσίου Βογλού Ιερομονάχου

«Για τη μετάνοια, την αγάπη και την προσευχή»