Έχεις Μήνυμα… (25 Ιανουαρίου 2020)

Γνωμικά τετράστιχα

[…] Ο έρωτας, η μέθη, η ζήλεια κι ο δαίμονας είναι ίσα·
όποιον χτυπήσουν, βουλιάζουν το μυαλό του·
το λιώσιμο, η προσευχή, τα δάκρυα, να τα φάρμακα.
Αυτή είναι η γιατρειά στα δικά μου πάθη. […]

Αγίου Γρηγορίου Θεολόγου

«Ποιήματα«