Έχεις Μήνυμα… (24 Ιανουαρίου 2020)

Περί μετανοίας

– Ποια είναι Πάτερ, η αληθινή, η σωστή μετάνοια;

– Να αποφασίσης να μην κάνης τα παλιά σου έργα. Κι αν αγωνίζεσαι εναντίον των παθών σου, προσπαθείς να μην τα αφήσης να υπερισχύσουν, εάν παρά ταύτα σε βάλλουν να το κάνης το κακό, και την αμαρτία, να παραβιάσης τον νόμο του Θεού, εάν παρά ταύτα, τα πάθη σε νικήσουν, προς στιγμήν, τότε έχεις τον Κύριον πάλι παρηγοριά. Τον Κύριο της μετανοίας, τον Θεό, που πίκρανες με την κακία σου, και πρέπει αμέσως να σηκωθείς και να ζητήσης πάλι μετάνοια. «Κύριε μετανοώ, συγχώρεσέ με, βοήθησέ με και πάλι να μπω στο δρόμο Σου, να μην ξαναμαρτήσω». Και βγάζεις νέες αποφάσεις, νέες υποσχέσεις, ότι δεν θα ξαναμαρτήσης. Ξανά πάλι αργότερα ξαναπέφτεις, δεν πρέπει να χάνης το θάρρος σου.

Τραυματίζεσαι και πέφτεις; Η μετάνοια είναι ο καλός Σαμαρείτης, που θα σε επιδέση, θα σε τακτοποιήση, θα σου αλείψη με «έλαιον και οίνον» τις πληγές σου και θα σε αφήση στο Πανδοχείο, που λέγεται Εκκλησία της μετανοίας΄ θα πάρης εκεί και πάλι τον καθαρμό σου και θα ενωθής πάλι με τον Χριστό, αφού θα περάσης από το μυστήριο της μετανοίας, της εξομολογήσεως. Παίρνεις τα μυστήρια της Εκκλησίας και προχωρείς. Ξανά πέφτεις πάλι μέσα στην πάλη σου. Αυτό αρέσει στον Θεό, να παλεύης και να τραυματίζεσαι, να σηκώνεσαι και να ορμάς εναντίον του εχθρού σου με μεγαλύτερη όρεξι και διάθεσι, και χωρίς απελπισία να ζητάς το έλεος του Θεού και να μετανοής. Μ΄αυτό τον τρόπο εφαρμόζεις ακριβώς αυτό που είπε ο Κύριος «μετανοείτε», συνεχώς, μετανοείτε. […]

Ιερού Ησυχαστηρίου «Άγιοι Θεόδωροι» Ηρακλείου Κρήτης

«Ο γέροντας Τιμόθεος Τζαννής ο Πνευματικός»