Έχεις Μήνυμα… (10 Δεκεμβρίου 2019)

Ένας αδελφός ρώτησε τον αββά Ποιμένα:

«Τι να κάνω;»

Ο Γέροντας του απαντά:

«Την ώρα που ο Θεός θα μας επισκεφθεί, για ποιο πράγμα θα ανησυχήσουμε;»

Του λέει ο αδελφός:

«Για τις αμαρτίες μας».

Λέει λοιπόν ο Γέροντας:

«Ας μπούμε επομένως στο κελί μας και μένοντας εκεί ας θυμόμαστε τις αμαρτίες μας και τότε ο Κύριος θα μας βοηθάει σε όλα».

Εκ του Μεγάλου Γεροντικού