Κήρυγμα και Αρχονταρίκι (10 Νοεμβρίου 2019)

Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2019

Επίσκοπος Γκούλου και Ανατολικής Ουγκάντα κ. Σίλβεστρος – Κήρυγμα στη Θεία Λειτουργία

[download mp3]

Επίσκοπος Γκούλου και Ανατολικής Ουγκάντα κ. Σίλβεστρος – Συζήτηση στο Αρχονταρίκι

[download mp3]