Διακονία (22 Σεπτεμβρίου 2019)

Η εφημερίδα μας της Κυριακής 22 Σεπτεμβρίου 2019. [download pdf]

[Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]