Έχεις Μήνυμα… (21 Σεπτεμβρίου 2019)

Με τον θάνατο αρπάζει ο Θεός τον άνθρωπο από την φθορά

Όπως η μητέρα «στέλνει τα παιδιά της κατασκήνωση», έτσι και οι νεκροί «κατασκηνώνουν εν ταις αυλαίς του Κυρίου». Κατασκήνωση τους στέλνει ο ουράνιος Πατέρας τους. Λέγει η Αγία Γραφή «Ηρπάγη ο νεκρός». Έτσι κάνει και ο Θεός, παραφυλάει την ώρα και τη στιγμή ακόμα που θα αρπάξει από κοντά μας τον κάθε άνθρωπο να τον έχει κοντά του και να τον χαίρεται, αλλά και να χαίρεται κοντά στον Θεό και ο «αρπαγμένος. Να τι είναι ο θάνατος ενός Χριστιανού, είναι το δώρο, το μεγάλο δώρο που έκανε ο Θεός στον άνθρωπος. Τον αρπάζει από την φθορά, την απάτη και τον θάνατο στην αφθαρσία και την αλήθεια. Με τον θάνατο ο Θεός μας εισάγει στη Θεία δικαιοσύνη και έτσι απολαμβάνουμε όλους τους καρπούς, όλες τις δωρεές, όλους τους μισθούς που μας ανήκουν.

Δημητρίου Μπούμπα

«Η ασθένεια, ο πόνος και ο θάνατος στη ζωή και την διδασκαλία του Γέροντος Αιμιλιανού Σιμωνονπετρίτου»