Έχεις Μήνυμα… (28 Νοεμβρίου 2018)

Δέηση-Πόθος

Σε σένα υψώνω την ψυχή μου, ω φως μου,
– παρακαλώ σε, Πλαστουργέ του κόσμου.

Δίνε μου αγάπη φλογερή και πίστη,
χτίσε βωμό σου στην καρδιά μου, ω Κτίστη.

Δος μου λευκότη κρίνου, μύρο δυόσμου,
δροσιά του νου μου, φως του πνεύματός μου!

Άνοιξε μέσα μου σοφίας κρουνό
– θεϊκόν ανάβρυσμα των ουρανών.

Κι άγρυπνα μάτια για να βλέπω δος μου
τον κόσμο γύρω και τον κόσμο εντός μου.

Γ. Βερίτη

«Άπαντα»