Βίοι Αγίων (27 Μαΐου 2018)

Βίοι εορταζομένων Αγίων της εβδομάδας από 27 Μαΐου. [download pdf]

[Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]