Έχεις Μήνυμα… (13 Σεπτεμβρίου 2017)

Η πόλη που μαρτύρησε

Βασίλισσα της Μεσογείου και δόξα της
ήταν η Σµύρνη, η ωραία πόλη
και το πειό ώµορφο µαργαριτάρι της Ανατολής
Σµύρνη µου, ωραία πόλη!

Κληρονόµος αµέτρητων αιώνων ιστορίας,
µητέρα ποιητών, αγίων και σοφών
ήταν η Σµύρνη η ωραία πόλη!
Μια απ’ τις πειό αρχαίες, δοξασµένες τις Εφτά

ήταν η Σµύρνη, η αγία πόλη
κι’ είχε αναµµένες τις λαµπάδες της στον ουρανό ψηλά,
Σµύρνη µου, αγία πόλη.
Μια απ’ τις εφτά ελπίδες µας, κι επιθυµίες µας,

µια απ’ τις εφτά τις αγίες Φωτιές µας
ήταν η Σµύρνη, η αγία πόλη.
Οι άλλες σβήσανε τώρα πολύν καιρό
Ώ Σµύρνη, πόλη εσύ Χριστιανική!

µα η δική της έµεινε — να καίει σταθερή
ώ Σµύρνη, πόλη εσύ Χριστιανική!
Οι άλλες πέρασαν και σβήσανε και χάθηκαν
µα ως χθες έκαιγε ακόµα αυτή,

ώ Σµύρνη, πόλη εσύ Χριστιανική!
Και οι καµπάνες των εκκλησιών της βουβάθηκαν και πέθαναν
της Σµύρνης, της Χριστιανικής της πόλης
κι’ η µουσική των σώπασε και οι ψαλτάδες χάθηκαν

της Σµύρνης, της ευτυχισµένης πόλης.
Και οι κοπέλλες της, µαργαριτάρια µεσογειακά
έφυγαν απ’ τα µαρµάρινα παλάτια
της Σµύρνης της παραµυθένιας πόλης!

Πέθανε και σαπίζει κάπου εκεί
κοντά στην πύλη της Ανατολής
η Σµύρνη, η δολοφονηµένη πόλη.
Φύγανε οι τεχνίτες της, στους δρόµους ερηµιά

Σµύρνη µου, δολοφονηµένη πόλη.
Χήρεψαν οι γυναίκες της κι ορφάνεψαν τα παιδιά
µόνο τα ποντίκια µένουν µεσ’ στη χαλασιά,
Σµύρνη µου, δολοφονηµένη πόλη!

Με φωτοστέφανο ο ∆εσπότης στεφανώθηκε
στη Σµύρνη εκεί, την πόλη που µαρτύρησε,
κι’ ας ήταν τα µαλλιά του τ’ άσπρα αιµατοβαµµένα
ώ Σµύρνη, πόλη εσύ µαρτυρική!

Κι έτσι εφύλαξε την πίστη στο Χριστό
τον Πολύκαρπο ως τον Άγιο Χρυσόστοµο
απ’ τη Σµύρνη, η ένδοξη πόλη!

George Horton, Γενικού Προξένου των ΗΠΑ στη Σμύρνη, 1911-1922

«Η μάστιγα της Ασίας»