Έχεις Μήνυμα… (9 Ιουνίου 2017)

Αφού γκρεμίσεις τους τυρράνους της θεϊκής εικόνας, να βιάζεσαι να παραδώσεις τον εαυτό σου στο Θεό. Κι αυτό πρέπει να το θεωρείς μοναδική παιδεία, πρώτο και μέγιστο καλό για τους ανθρώπους.

Αγίου Γρηγορίου Θεολόγου

«Ηθικά Έπη»