Έχεις Μήνυμα… (6 Ιουνίου 2017)

Ικεσία

Πατέρα! Η αμαρτία να με κυλήση
ζητάει μεσ’ στης απώλειας το βυθό.
Η άπειρη στοργή Σου ας μη μ’ αφήση
στα τάρταρα του αβύσσου να χαθώ.

Αντίθετος σε μένα εχθρός στη φύση,
σαν όρνιο έχει ο μισόκαλος χυθή.
Αθάνατη ψυχή μου έχεις χαρίσει!
Στα νύχια του μη δώσης να βρεθή!

Στο πλούσιο φως της δόξας Σου να βγη,
Πατέρα μου, η καρδιά μου έχει ποθήσει.
Σαν ανθός τη δροσούλα την αυγή,
τη χάρη μου θα ρουφήση.

Γεωργίου Βερίτη

«Άπαντα»