Έχεις Μήνυμα… (5 Ιουνίου 2017)

[…] Όποιος ταπεινώσει τον εαυτό του, έχει νικήσει τον αντίπαλο. Κανένας εχθρός δεν μπορεί να πλησιάσει εκείνον ο οποίος στην καρδιά του θεωρεί τον εαυτό του άξιο του αιωνίου πυρός της κολάσεως. Κανένας κοσμικός λογισμός δεν βρίσκει τόπο στην ψυχή του -εν όλη καρδία και εν όλη διανοία ζει αυτός εν Θεώ. Και όποιος έχει γνωρίσει το Άγιο Πνεύμα και μέσω αυτού την ταπεινοφροσύνη, αυτός έγινε όμοιος με τον διδάσκαλό του, τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού΄ομοίασε Αυτού. […]

Αρχιμανδρίτου Σωφρονίου (Σαχάρωφ)

«Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης»