Έχεις Μήνυμα… (29 Μαΐου 2017)

«Ανακάλημα της Κωνσταντινούπολης»

Σημαίνει ο Θεός, σημαίνει η γης, σημαίνουν τα επουράνια,
σημαίνει κι η Αγιά-Σοφιά, το μέγα μοναστήρι,
με τετρακόσια σήμαντρα κι εξήντα δυό καμπάνες,
κάθε καμπάνα και παπάς, κάθε παπάς και διάκος.

Ψάλλει ζερβά ο βασιλιάς, δεξιά ο πατριάρχης,
κι απ᾿ την πολλή την ψαλμουδιά εσειόντανε οι κολόνες.
Να μπούνε στο χερουβικό και να ῾βγει ο βασιλέας,
φωνή τους ήρθε εξ ουρανού κι απ᾿ Αρχαγγέλου στόμα:
«Πάψετε το χερουβικό κι ας χαμηλώσουν τ᾿ Άγια,
παπάδες πάρτε τα ιερά και σείς κεριά σβηστήτε,
γιατί ῾ναι θέλημα Θεού η Πόλη να τουρκέψει.

Μον᾿ στείλτε λόγο στη Φραγκιά, να ῾ρθούν τρία καράβια,
το ῾να να πάρει το Σταυρό και τ᾿ άλλο το Βαγγέλιο,
το τρίτο το καλύτερο, την Άγια Τράπεζά μας,
μη μας την πάρουν τα σκυλιά και μας τη μαγαρίσουν».

Η Δέσποινα ταράχτηκε και δάκρυσαν οι εικόνες.
«Σώπασε κυρά Δέσποινα, και μη πολυδακρύζης,
πάλι με χρόνους, με καιρούς, πάλι δικά Σου είναι»!

Δημοτικό – ο παλαιότερος θρήνος της Αλώσεως της Πόλης