Έχεις Μήνυμα… (27 Μαΐου 2017)

Ο πιστός δεν πρέπει να γνωστοποιεί στους άλλους την εξομολόγησή του, ούτε τη ζωή του και την πνευματική εργασία που κάνει. Όλα να γίνονται εν κρυπτώ και με συμβουλή του πνευματικού.

 Γέροντος Ιακώβου Τσαλίκη