Έχεις Μήνυμα… (20 Μαΐου 2017)

Εκείνος που τιμά τον Κύριο, εκτελεί τις εντολές του. Όταν σφάλει ή παρακούσει, υπομένει τις δοκιμασίες που θα του έρθουν γιατί οφείλοντα στον ίδιο.

Αγίου Μάρκου Ασκητού