Έχεις Μήνυμα… (9 Μαΐου 2017)

[…] Ως καθημερινή μελέτη συνιστούσε (σημ. ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης) στις Αδελφές ένα κεφάλαιο από το Ιερό Ευαγγέλιο και τον Απόστολο, ένα Ψαλμό από το Ψαλτήρι και ένα κομμάτι από τον Ευεργετινό. Το «Ευαγγέλιο και το Ψαλτήρι, έλεγε, αγιάζουν τον άνθρωπο, ακόμα και αν δεν τα καταλαβαίνη. Ο δε Ευεργετινός είναι μεγάλη ευεργεσία΄ να τον έχετε ανοιχτό δίπλα στο μαξιλάρι σας». […]

Ιερόν Ησυχαστήριον «Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος»

«Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης»