Έχεις Μήνυμα… (17 Μαρτίου 2017)

Ἀκανθοφορήσασαν, καί χερσωθεῖσάν μου, ψυχήν παντοίων, παθῶν ἰδέαις, Κύριε καθάρισον, ὁ στεφθείς ἀκάνθας δι’ ἄκραν ἀγαθότητα.

Απόστοιχα Τριωδίου εκ του Όρθρου της Παρασκευής της Γ΄Εβδομάδος Νηστειών

_____

Το ψέμα χωρίζει από τον Θεό

Από τον Θεό δεν μας χωρίζει η αλήθεια αλλά το ψέμα, και μόνο το ψέμα. Το να πεις πως η αλήθεια μας χωρίζει από τον Θεό σημαίνει το ίδιο σαν να πεις, ότι ο Θεός μας χωρίζει από τον Θεό.

Οι ψεύτικες σκέψεις και τα ψεύτικα λόγια, τα ψεύτικα συναισθήματα και οι ψεύτικες επιθυμίες είναι ένα σύνολο από ψεύδη, που μας οδηγεί στο μη ον, στην παραίσθηση και στην άρνηση του Θεού. Απ΄ αυτό τον αδιέξοδο δρόμο, αλίμονο, δεν υπάρχει επιστροφή χωρίς ένα μεγάλο σεισμό στη ζωή του ανθρώπου, όπως όταν ο άνθρωπος πέφτει τυφλός στη γη, σαν τον Σαύλο και όταν ο Θεός τον σηκώνει από τη σκόνη και την αδυναμία και του ανοίγει τα μάτια για τον αντίστροφο δρόμο.

Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς

«Σκέψεις περί καλού και κακού»