Έχεις Μήνυμα… (13 Μαρτίου 2017)

Τῆς ἐγκρατείας τῷ πυρί φλέξωμεν πάντες, τάς φρυγανώδεις τῶν παθῶν ἐπαναστάσεις, καί τήν φλόγα ἐκείνην τήν μή σβεννυμένην, δακρύων νῦν κατασβέσωμεν ὀχετοῖς, βοῶντες τῷ κρῖναι μέλλοντι πᾶσαν τήν γῆν. Σῶτερ εὔσπλαγχνε Κύριε, ἀκατακρίτους ἡμᾶς, συντήρησον, διδούς ἡμῖν, τῶν πταισμάτων τήν συγχώρησιν.

Κάθισμα Τριωδίου εκ του Όρθρου της Δευτέρας της Γ΄Εβδομάδος Νηστειών

_____

Ήταν ημέρες Μεγάλης Σαρακοστής…

Ήταν ημέρες Μεγάλης Σαρακοστής, όταν ο Γέροντας είδε από μακρυά έναν κλέφτη, που παραβίαζε την πόρτα του κελιού του…

Ήταν ο ίδιος που τον είχε κλέψει και πέρυσι… Μέριασε ο Γέροντας, και κρύφτηκε στην μάντρα,ώσπου ο κλέφτης να τελειώσει το έργο του…

Όταν τα διηγήθηκε στον υποτακτικό του, εκείνος οργισμένος τον ρώτησε:

– Γιατί γέροντα δεν με φώναζες να τον πιάσουμε ;

Ο ίδιος μας έκλεψε και πέρσι και μένει αμετανόητος!

– «Πού ξέρεις παιδί μου;» του απάντησε ο Γέροντας. «Ίσως φέτος μετανοήσει…»

– «Κι αν το ξανακάνει;..» Ξέσπασε ο υποταχτικός.

– «Ε, τότε πρέπει παιδί μου να τρέξω… για να του ανοίξω και να του τα δώσω εγώ, για να μην ξανακλέψει…και κολάσει για τρίτη φορά την ψυχή του…»

Έσκυψε ο υποταχτικός του φίλησε το χέρι, κι έφυγε πνιγμένος στα δάκρυα…

Ιστοσελίδα «Άγια Μετέωρα»