Έχεις Μήνυμα… (7 Μαρτίου 2017)

7Τά πάθη χαλινῷ, τῆς ἀμώμου Νηστείας, ἐπέχοντες τόν νοῦν, πρός σεπτάς θεωρίας, πίστει τελειοτάτῃ, ἀναπτερῶσαι πάντες σπουδάσωμεν, ὅπως τῆς χαμαιζήλου, τοῦ βίου τρυφῆς καταφρονήσωμεν, καί οὐρανίου τύχωμεν ζωῆς, καί θείας ἐλλάμψεως.

Κάθισμα Τριωδίου εκ του Όρθρου της Τρίτης της Β’ Εβδομάδος Νηστειών

_____

Στην κόλαση μύρισαν παράδεισο…

Δεν θέλουμε παπάδες και χριστιανούς «αναμάρτητους» ή «ατσαλάκωτους». Αλλά ανθρώπους με καρδιές που κατέβηκαν στον άδη τους. Βίωσαν και ένιωσαν την απουσία νοήματος, μηδένισαν τις αντοχές τους, σταύρωσαν την παντοδυναμία τους, και μέσα στην απώλεια και την απογύμνωση, του ξαμάρτωτου εαυτού τους, έζησαν την παρουσία και την ελπίδα του Θεού. Μόνοι, με προσευχές ρημαγμένες και ρακένδυτες, τραυλισμένες κραυγές σε νύχτες αξημέρωτες. Δίχως αρετές, αφημένοι απόλυτα στο έλεος του Θεού. Αυτούς έχουμε ανάγκη, που στην κόλαση μύρισαν παράδεισο….

Π. Χαραλάμπους Παπαδόπουλου (π. Λίβυου)