Έχεις Μήνυμα… (6 Μαρτίου 2017)

Θαυμαστόν ὅπλον, ἡ προσευχή καί νηστεία, αὕτη τόν Μωσέα, νομογράφον ἔδειξε, καί Ἠλίαν ἐν θυσίαις ζηλωτήν, ταύτῃ προσκαρτερήσαντες πιστοί, τῷ Σωτῆρι βοήσωμεν· Σοί μόνῳ ἡμάρτομεν, ἐλέησον ἡμᾶς.

Απόστοιχα Τριωδίου εκ του Όρθρου της Δευτέρας της Β΄Εβδομάδος Νηστειών

_____

Τα ιερά διακονήματα: Αγιογραφία και Ψαλτική

Ιδιαίτερα για το διακόνημα της αγιογραφίας ο Γέροντας (σημ. Άγιος Παΐσιος Αγιορείτης) τόνιζε ότι είναι απαραίτητη η καλή εσωτερική κατάσταση των Αδελφών που αγιογραφούν. Όταν  οι Αδελφές άρχισαν να μαθαίνουν αγιογραφία και του στείλαμε να δη τα πρώτα σχέδια των εικόνων, είχε γράψει στην Γερόντισσα: «Τα σχέδια είναι καλά, κι ας αρχίσουν οι Αδελφές να αγιογραφούν σιγά-σιγά με χρώματα με την ευχή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και, όσο θα προοδεύουν πνευματικά, θα εξελίσσωνται και στην αγιογραφία». Και αργότερα έλεγε: «Η αγιογραφία είναι διακόνημα που θέλει πολλή προσοχή, προσευχή και ευλάβεια. Να προσέχετε πολύ την εσωτερική σας κατάσταση, γιατί αυτό θα μεταδοθή στην εικόνα, η οποία θα προσυνήται από πολύ κόσμο για πολλά χρόνια. Οι εικόνες κυρήττουν αιώνια, παρηγορούν αιώνια. Είναι ιεραποστολή το να φτιάξη κανείς μια εικόνα με ευλάβεια». […]

«Ιερόν ησυχαστήριον «Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος»