Έχεις Μήνυμα… (2 Μαρτίου 2017)

Ἐγκρατείας, τάς αὐγάς δεχομένη ἀστράφθητι, ψυχή καί ἀπόφυγε, τῆς ἁμαρτίας τήν ζόφωσιν, ὅπως ἀνατείλῃ σοι, ἡ τῆς ἀφέσεως αἴγλη θείῳ Πνεύματι.

Κανών α’, Τριωδίου εκ του Όρθρου της Πέμπτης της Α΄Εβδομάδος Νηστειών

_____

Ένας στρατιώτης ρώτησε τον αββά Μιώς, αν άραγε ο Θεός δέχεται την μετάνοια του αμαρτωλού. Και ο αββάς, αφού τον δίδαξε με πολλούς τρόπους, είπε:

– Πες μου αγαπητέ. Αν σκιστεί το χιτώνιό σου, το πετάς;

– Όχι, απάντησε εκείνος. Το ράβω και το χρησιμοποιώ και πάλι.

– Αν, λοιπόν, εσύ λυπάσαι το ρούχο σου, του είπε τότε ο γέροντας, δε θα λυπηθεί ο Θεός το δικό του πλάσμα;

 Εκ του «Μικρού Ευεργετινού»