Έχεις Μήνυμα… (25 Φεβρουαρίου 2017)

Προς την αιωνιότητα

– Επίγεια μικρά μου αγγελούδια,
έμψυχα του Θεού λουλούδια,
για πού τραβάτε και πού πάτε;
Ποιόν ψάχνετε και Ποιόν ζητάτε;

– Προς την αιωνιότητα τραβάμε,
τον Πλάστη μας ζητάμε.
Ποιός ξέρει πόσα χρόνια
μας έχει τάξει ο Θεός,
ο άγρυπνός μας οδηγός,
πάνω στη γη να περπατάμε…

Ι. Μ. Παναγίας Βαρνάκοβας

«Νεώτερα θαύματα της Παναγίας στη Βαρνάκοβα και ιστορίες για την αιωνιότητα»