Έχεις Μήνυμα… (15 Φεβρουαρίου 2017)

Μην κομπάζεις με τη σοφία

Μην κομπάζεις με τη σοφία.

Ούτε με του άλλου, αφού δεν είναι δική σου.

Ούτε με τη δική σου΄ εφόσον κόμπασες, σημαίνει ότι δεν την διαθέτεις αρκετά.

Κανένα λυχνάρι δεν καίει εάν δεν προσθέσουμε λάδι.

Όλα τα λυχνάρια μπορούν να γεμίσουν, αλλά το λιχνάρι της σοφίας ποτέ.

Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς

«Στοχασμοί περί καλού και κακού»