Έχεις Μήνυμα… (25 Ιανουαρίου 2017)

Δέηση προς τον Χριστό

Μια τρικυμία,Κύριε, τρομερή ταράζει
το μαθητή σου. Ξύπνησε προτού χαθώ.
Η εντολή Σου αρκεί τα κύματα να πέσουν.
Τολμώ ένα ψέλλισμα: Χριστέ, μη με πιέζεις,
μη μ’ αφανίσεις με των θλίψεων το φορτίο.
Δεν είναι λίγοι, και χειρότεροι από μένα,
που τους σπλαχνίστηκες. Μη μ’ επικρίνεις όσο αξίζω.
Παρακαλώ Σε, λάφρυνε από το καντάρι το περσότερο.
Το φόρτωμα και μιας μονάχα μέρας ποιός τ’ αντέχει;
Σέ ποιόν να τρέξω να σωθώ που οι πίκρες με βαραίνουν.

Αγίου Γρηγορίου Θεολόγου

Ποιήματα