Έχεις Μήνυμα… (7 Ιανουαρίου 2017)

Ο Παράδεισος του ελέους Σου…

Γι΄ άλλον Παράδεισο

άξιος δεν είμαι, το γνωρίζω

αμαρτωλός, πως να βρεθώ μαζί με τους Δικαίους;’

Έναν προσμένω, έναν ελπίζω

αυτόν που μπήκε ο Ληστής,

τον πανανθρώπινο παράδεισο

του θείου σου ελέους!

Ι.Μ. Παναγίας Βαρνάκοβα

«Νεώτερα θαύματα της Παναγίας στη Βαρνάκοβα»