Έχεις Μήνυμα… (4 Ιανουαρίου 2017)

[…] Ο εκκλησιαστικός συγγραφέας Κλήμης ο Αλεξανδρεύς αναφέρει ότι ο Απόστολος Ιωάννης περνώντας από κάποιον τόπο προσείλκυσε στην πίστη ένα νέο και τον εμπιστεύθηκε στον Επίσκοπο της πόλεως. Σε επόμενη όμως επίσκεψή του, όταν ο Άγιος αναζήτησε τον νέο, ο Επίσκοπος τον πληροφόρησε ότι δεν ζούσε πλέον κατά Θεόν, αλλά έγινε αρχηγός ληστών. Τότε ο μιμητής του «Καλού Ποιμένος» Ιωάννης, προκειμένου να τον βρη, πήγε και παραδόθηκε στους ληστές. Ο αρχηγός τους, ο νέος δηλαδή εκείνος, μόλις αντίκρυσε τον γηραιό Απόστολο, από την ντροπή του τράπηκε σε φυγή. Αλλά ο Άγιος τον ακολούθησε παρακαλώντας τον: «Γιατί φεύγεις, παιδί μου, μακριά από μένα τον πατέρα σου, τον ανίσχυρο, τον γέροντα; Λυπήσου με, παιδί μου! Μη φοβάσαι΄ έχεις ακόμη ελπίδα ζωής. Εγώ θα δώσω λόγο στον Χριστό για σένα. Αν χρειασθεί, θα πεθάνω για σένα, όπως ο Κύριος πέθανε για όλους μας. Για σένα θα δώσω αντίλυτρο τη ζωή μου. Στάστου, πίστεψέ με, ο Χριστός με απέστειλε». Συντετριμμένος τότε ο νέος, πέταξε τα όπλα του και με δάκρυα έπεσε στα πόδια του Απόστολου, κρύβοντας το δεξί του χέρι, με το οποίο είχε διαπράξει πλήθος αμαρτιών, και ζητώντας συγχώρηση. Τότε ο Άγιος πήρε το χέρι αυτό, που είχε πλέον καθαρθή με την μετάνοια, και το κατασπαζόταν, διαβεβαιώνοντας τον νέο ότι είχε λάβει άφεση από τον Θεό. Τον έφερε κατόπιν στην Εκκλησία δίδοντας σε όλους «μέγα παράδειγμα μετανοίας αληθινής». […]

Ιερού Ησυχαστηρίου «Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος»

«Ιερόν Ησυχαστήριον «Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος»»