Έχεις Μήνυμα… (12 Δεκεμβρίου 2016)

[…] Το πρωί ο Άγιος (σημ. Σπυρίδων) είπε στον διάκονό του:
-Πήγαινε παιδί μου, φέρε τα άλογα και τον σανό του, τώρα που είναι πρωί να ξεκινήσουμε για το μεγάλο ταξίδι μας.

Ήταν δύο ώρες πριν ξημερώσει. Επήγε στον σταύλο και ευρήκε τα ζώα σκοτωμένα.

– Πάτερ, αλλοίμονό μας, κακοί άνθρωποι εσκότωσαν τ᾿ άλογά μας.

Και ο Γέροντας Επίσκοπος είπε στον υποτακτικό του:

– Αυτοί οι αρειανοί το έκαμαν αυτό το έργο για να μη πάμε στην σύνοδο. Πήγαινε και βάλε το κεφάλι τους στην θέσι του σώματός τους και έρχομαι κι εγώ.

Ακόμη δεν είχε ξημερώσει. Ο υποτακτικός του, επειδή ήταν ακόμη σκοτάδι, εφήρμοσε το άσπρο κεφάλι στο μαύρο άλογο και το μαύρο κεφάλι στο άσπρο άλογο. Όταν έφθασε ο άγιος Σπυρίδων εκεί, τον ερώτησε:

– Παιδί μου, έβαλες τα κεφάλια τους στα σώματα των αλόγων;

– Τα έβαλα, Πάτερ.

– Που είναι;

– Να, εδώ.

Ήταν όμως σκοτάδι και δεν έβλεπε τι έκανε.

Τότε ο Άγιος είπε:

– Να είσαι δεδοξασμένος Κύριε, Εσύ που έδωσες ζωή σε ολόκληρη την κτίσι τώρα και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

Αμέσως τα άλογα αναστήθηκαν και κλωτσούσαν το ένα το άλλο.

– Δέσε τη καρότσα πίσω στα άλογα, παιδί μου!

Δεν είχε ιδεί ότι έχει κάνει λάθος με τα χρώματα των κεφαλιών των αλόγων. Οπότε είπε στον Γέροντά του:

– Γέροντα, έκαμα κάποιο λάθος. Έβαλα κοντά το κεφάλι του άσπρου αλόγου στο μαύρο άλογο και το αντίθετο.

– Άφησέ τα αυτά, παιδί μου, έτσι ήθελε ο Θεός! Άιντε, ξεκινάμε με του Χριστού μας την ευλογία.

Και καθώς επήγαιναν, εξημέρωσε σε δύο ώρες. Οι Αρειανοί είδαν το μαύρο κεφάλι κολλημένο στο άσπρο άλογο και το άσπρο κεφάλι στο μαύρο άλογο και παρεξενεύθηκαν. Έλεγαν μεταξύ τους γεμάτοι απορία:

– Ιδού, βλέπετε ότι εκόψατε το κεφάλι του αλόγου. Ποιού αλόγου;

– Ναί, ναί, τα εκόψαμε.

– Αλλά κυττάξτε μπροστά σας τα άλογα! Πως αναστήθηκαν; Αυτός ο Επίσκοπος τα ανέστησε. Όταν έλθη στην σύνοδο, θα μας κάνη σκόνη. Είναι μέγας θαυματουργός άγιος!

Όταν έφθασαν στην σύνοδο είχαν φθάσει όλοι οι άγιοι Πατέρες. Ο Βασιλεύς ήταν στον θρόνο του και δίπλα η βασίλισσα. Οι Πατέρες 318, ολόκληρος στρατός με τάξι. Εκάθοντο σε καθίσματα ένας δίπλα στον άλλον. Ο άγιος Σπυρίδων έφθασε τελευταίος. Ήλθε και στρατός με στρατηγούς για την επιτήρησι της τάξεως.

Ο Άγιος ήλθε με ψάθινο σκούφο, με ένα μάλλινο επανωφόριο και με τσαρούχια στα πόδια.

Οι αξιωματικοί της φρουράς τον έβαλαν να καθίση τελευταίος λόγω της χωριάτικης περιβολής του. Μερικοί απ᾿ αυτούς γελούσαν. Τότε ο διάκονος τους είπε:

– Κύριοι, ο επίσκοπος Σπυρίδων είναι από την πόλι Τριμυθούντα της Κύπρου. Να, και η πρόσκλησις που έχει από τον βασιλέα. Στο επάγγελμά του είναι τσοπάνης και μόνο τις κυριακές πηγαίνει να λειτουργήση σαν επίσκοπος.

Όταν άκουσαν οι αρειανοί ότι ήλθε ο γέρο Επίσκοπος Σπυρίδων, εθορυβήθησαν. Όταν έμαθαν και για το θαύμα αναστάσεως των αλόγων, τότε είπαν: «Αυτός θα αποδείξη ποια είναι η αλήθεια».

Όταν τον είδε ο βασιλεύς, κατέβηκε κάτω από τον θρόνο του. Έβγαλε το βασιλικό του στέμμα και τον επροσκύνησε. Όλοι οι άλλοι επίσκοπο έξεπλάγησαν. Και ο Άρειος ταράχθηκε με τους οπαδούς του και είπε: «Ποιος είναι που κι αυτός ο βασιλεύς εγονάτισε μπροστά του και ασπάσθηκε τα πόδια του;

Ο βασιλεύς έδωσε στον Άγιο θρόνο να καθίση δίπλα του και του είπε:

– Κάθισε εδώ, πάτερ Σπυρίδων! Πρόσεξε τι λέγουν αυτοί, ότι ο Χριστός δεν είναι της ιδίας ουσίας με τον Θεό Πατέρα, αλλά ότι είναι ένα εκλεκτό κτίσμα του Θεού. Είναι μεγαλύτερος από τους αγγέλους, αλλά όχι ότι είναι και Θεός. Γι᾿ αυτό συγκεντρωθήκαμε όλοι εδώ για να δείξουμε την αλήθεια της Ορθοδόξου Πίστεως. Όχι κάτι άλλο, αλλά η Εκκλησία του Χριστού ευρίσκεται σε μεγάλο κίνδυνο. Τι λέγεις η αγιότης σου; […]

Γέροντος Κλεόπα Ηλίε

«Ιστορίες Γέροντος Κλεόπα»