Ακύρωση Μαθήματος Αγιογραφίας

Ανακοίνωση

Τα μαθήματα της Αγιογραφίας, που θα γίνονταν Σάββατο, 19/11/2016, και Τρίτη 23/11/2016, ακυρώνονται λόγω ασθενείας του δασκάλου μας κ. Ευάγγελου Μαρματάκη.