Έχεις Μήνυμα… (18 Νοεμβρίου 2016)

Ο Θεός δεν ακούει την προσευχή του υπερήφανου

– Γέροντα, μετά από μια άσχημη συμπεριφορά μου έχω τον λογισμό ότι η προσευχή μου δεν είναι ευάρεστη στον Θεό.

– Αν ο λογισμός αυτός προέρχεται από γνήσια ταπείνωση και λες: «παροργίζω τον Θεό με την άσχημη συμπεριφορά μου», τότε νιώθεις θεία παρηγοριά. Αν όμως στενοχωριέσαι εγωιστικά και λες: «πως έφθασα εγώ σ’ αυτήν την κατάσταση;», δεν δέχεσαι παρηγοριά, γιατί «ο Θεός υπερηφάνοις αντιτάσσεται». Δεν ακούει ο Θεός την προσευχή του υπερήφανου, γιατί η υπερηφάνεια είναι φράχτης. Για να εισακουσθή η προσευχή μας, πρέπει να βγαίνη από «καρδίαν συντετριμμένην και τεταπεινωμένην». Όταν πούμε με πολλή ταπείνωση: «τέτοιος που είμαι, Θεέ μου, πως να με ακούσης;», αμέσως μας ακούει ο Καλός Θεός.

– Γιατί, Γέροντα, μερικές φορές όταν έχω έναν πειρασμό, δεν μπορώ να προσευχηθώ;

– Αν έχης έναν πειρασμό και δεν μπορής να κάνης προσευχή, να ξέρης ότι υπάρχει μέσα σου εγωισμός και κενοδοξία. Ο πειρασμός παραμένει μέχρι να σιχαθή ο άνθρωπος τον εαυτό του. Μόλις τον σιχαθή, βοηθάει ο Χριστός και περνάει ο πειρασμός.

– Γέροντα, παρακαλώ τον Θεό να με βοηθήση να απαλλαγώ από την αναίδεια, αλλά δεν βλέπω κανένα αποτέλεσμα.

– Όταν κάποιος αγωνίζεται και προσεύχεται και δεν υπάρχη αποτέλεσμα, σημαίνει ότι ή εγωισμός και υπερηφάνεια υπάρχει ή προδιάθεση υπερηφανείας, τα οποία εμποδίζουν την Χάρη του Θεού να ενεργήση διά μέσου της προσευχής. Ό,τι ζητάμε στην προσευχή, ο Καλός Θεός μας το δίνει, αν έχουμε ταπείνωση και συναίσθηση της αμαρτωλότητός μας.

– Όταν, Γέροντα, παρακαλώ με πόνο τον Θεό να με απαλλάξη από μια αδυναμία μου κάνοντας και τον σχετικό αγώνα, αλλά, επειδή έχω υπερηφάνεια, δεν με βοηθάη, τι να κάνω;

– Να ζητήσης προκαταβολικώς συγχώρηση από τον Θεό. Να πης: «Θεέ μου, έχω υπερηφάνεια και εμποδίζω την βοήθειά Σου, αλλά, Σε παρακαλώ, φώτισέ με να καταλάβω τι πρέπει να κάνω, για να ξεπεράσω την αδυναμία μου». Από την στιγμή που θα παραδεχθής ότι έχεις υπερηφάνεια και γι’ αυτό δεν υποχωρεί η συγκεκριμένη αδυναμία, θα σε πληροφορήση ο Θεός και από που ξεκινάει, για να αγωνισθής να κόψης τα αίτια.

– Γέροντα, πως πρέπει να νιώθω στην προσευχή;

– Να νιώθης ταπεινά, για να σε βοηθάη ο Θεός. Ο ταπεινός δεν έχει δικό του θέλημα· κάνει υπακοή στο θέλημα του Θεού και τηρεί τις εντολές Του, οπότε και ο Θεός ακούει την προσευχή του και του δίνει ουράνιες ευλογίες. Όσο ο άνθρωπος ακούει τον Θεό, τόσο τον ακούει ο Καλός Θεός.

Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου

«Λόγοι ΣΤ΄- Περί Προσευχής»