Έχεις Μήνυμα… (3 Νοεμβρίου 2016)

Πλεονάκις επολέμησάν με εκ νεότητός μου και γαρ ουκ ηδυνήθησάν μοι.

Ψαλμός ΡΚΗ’

Αλλά κάτεχε ότι μονάχα κείνος που παλεύει το σκοτάδι μέσα του θα ‘χει μεθαύριο μερτικό δικό του στον ήλιο.

Οδυσσέας Ελύτης

«Άξιον εστί»