Μαθήματα Νοηματικής Γλώσσας

Θα γίνουν και εφέτος μαθήματα Νοηματικής Γλώσσας με την καθηγήτρια κ. Κυριακή Ντουλάκη. Όποιος ενδιαφέρεται για την εγγραφή του στο τμήμα Νοηματικής Γλώσσας, παρακαλείται να αποστείλει μήνυμα (sms) στον αριθμό 6972242623.

Εκ της Ενορίας