Καθαριότητα του Ιερού Ναού μας

«…ἁγίασον, Κύριε τούς ἀγαπῶντας τήν εὐπρέπειαν τοῦ οἴκου σου…»

Ο Ιερός Ναός μας έχει ανάγκη περισσότερης φροντίδας και καθαριότητας! Σας παρακαλούμε, όποιος μπορεί, ως προσευχή, ας έρχεται -κατόπιν συνεννοήσεως με τους Ιερείς- για την φροντίδα του Αγίου μας.

Εκ της Ενορίας