Έχεις Μήνυμα… (28 Σεπτεμβρίου 2016)

Βοήθησέ με Κύριε

Βοήθησέ με Κύριε:

Την ώρα του ΠΑΘΟΥΣ, διότι σκοτίζεται ο νους μου.

Την ώρα του ΠΕΙΡΑΣΜΟΥ, διότι παραλύει η θέλησή μου.

Την ώρα του ΠΟΝΟΥ, διότι κατακαίονται τα σωθικά μου.

Την του ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΥ, διότι δεν ελέγχω τις απόψεις μου.

Την ώρα της ΑΠΕΛΠΙΣΙΑΣ, διότι νομίζω πως χάνεται το παν.

Την ώρα του ΘΥΜΟΥ, διότι δεν ξέρω τι κάνω.

Την ώρα της ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ, διότι μπορώ να πουληθώ και στον διάβολο.

Την ώρα του ΦΟΒΟΥ, διότι τα έχω χαμένα.

Την ώρα της ΧΑΡΑΣ, διότι μπορεί να μην αντέξω στο βάρος της.

Την ώρα της ΑΓΑΠΗΣ, για να είναι γνήσια…

Εκ του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίας Τριάδος Λιθροδόντα