Έχεις Μήνυμα… (24 Αυγούστου 2016)

[…] Όπως κι αλλού λέμε, επιτρεπόταν η οπλοφορία για να προστατεύονται από την πληγή της ληστείας και από τους άλλους κινδύνους οι άνθρωποι.

Ιδού ο διάλογος με επίκεντρο την εμπιστοσύνη στην προστασία του Θεού:

«Δώσετέ μου ένα χαντζάρι (φαίνεται πως του έδωσαν ένα «χαντζάρι» κι ότι το κράτησε γιατί ήθελε να κάνη την διδασκαλία του εποπτική). Σήκω επάνω η ευγένιά σου όπου βαστάς πιστόλα. Εγώ τραβάω το μαχαίρι να σε σκοτώσω. Ειπέ την αλήθειαν: ο νους σου ευθύς πού επήγε;

– Εις την πιστόλα.

– Αφαιρούμου κάθισε. Σήκω εσύ οπού δε βαστάς άρματα. Θέλω να σε σκοτώσω. Ειπέ μου τώρα οπού δεν βαστάς άρματα, ο νους σου πού επήγε;

– Εις τον Θεόν, άγιε του Θεού.

– Λοιπόν, έτσι και η ευγένιά σας πάντοτε την ελπίδα σας εις τον Θεόν να την έχετε και έτσι δεν φοβάσθε να πάθετε κανένα κακόν».

Στη συνέχεια τους μιλάει για την δύναμη και την προστασία του Τιμίου Σταυρού, χρησιμοποιώντας ωραία παραδείγματα από τη ζωή των πιστών λαϊκών, μοναχών και ιερωμένων.

Στο τέλος της διδαχής τους είπε:

«- Έχετε σταυρούς, κομπολόγια (=κοποσκοίνια). Σηκωθήτε επάνω και κρατείτε τα υψηλά εις τα χέρια σας να παρακαλέσωμεν τον Χριστόν να τα ευλογήση».

Στη συνέχεια διάβασε μια ευχή για να ευλογηθούν οι σταυροί και τα κομποσκοίνια. Μέσα σ΄αυτή είπε μεταξύ των άλλων:

«Εσύ πανάγαθε Βασιλεύ, ο ευλογών τα πάντα, ευλόγησον δια την ευσπλαχνίαν σου και τους παρόντας σταυρούς και κομπολόγια, των δούλων σου… Αμήν».

«- Φυλάττετε τους σταυρούς χριστιανοί μου και βάλετε τα κομπολόγια εις τον λαιμόν σας, εις βοήθειαν ψυχικά και σωματικά».

Ύστερα τους έκανε Αρτοκλασία.

Τους έβαλε να συγχωρεθούνε μεταξύ τους και τους ζήτησε και κείνον να τον συγχωρέσουν και τους αποχαιρέτησε.

Όλοι έπεσαν πάνω του, για να του φιλήσουν το χέρι και να πάρουν την ευχή του. […]

Ευθυμίας Μοναχής, Ηγουμένης Ι.Μ. Αγ. Κοσμά του Αιτωλού Μεγαδένδρου Θέρμου

«Των Πανελλήνων ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός»