Έχεις Μήνυμα… (9 Αυγούστου 2016)

[…] Σήµερα οι άνθρωποι καταλήγουν από τήν πολλή µελέτη νά είναι µαγνητόφωνα καί νά γεµίζουν τις κασσέττες τους µέ περιττά πράγµατα. «Η άνευ πράξεως» όµως διδασκαλία είναι κατά τον Αββά Ισαάκ «παρακαταθήκη εντροπής». Βλέπεις, πολλοί πού ενδιαφέρονται γιά τόν αθλητισµό διαβάζουν αθλητικά περιοδικά ή εφηµερίδες και κάθονται. Μπορεί να είναι σαν τα µοσχάρια, αλλά θαυµάζουν τους αθλητές: «Α, καταπληκτικός αυτός, λένε, µπράβο!!…». ∆έν χύνουν όµως λίγο ίδρωτα, ούτε χάνουν κανένα κιλό βάρος. ∆ιαβάζουν-διαβάζουν αθλητικά καί ξαπλώνουν. Έτσι δέν ωφελούνται. Μένουν µε την ευχαρίστηση του διαβάσµατος. Οι κοσµικοί, άλλοι διαβάζουν εφηµερίδα, άλλοι διαβάζουν ένα ροµάντζο, µια περιπέτεια, άλλοι παρακολουθούν στο γήπεδο πώς παίζουν, και περνάνε την ώρα τους. 

Το ίδιο κάνουν και µερικοί που διαβάζουν πνευµατικά. Μπορεί να ξενυχτούν και να διαβάζουν πνευµατικά βιβλία µε µανία και να ευχαριστιούνται. Παίρνουν ένα πνευµατικό βιβλίο, κάθονται και λίγο αναπαυτικά και διαβάζουν. «Ωφελήθηκα», λέει ο άλλος. Καλύτερα πες ότι ευχαριστήθηκες, ότι πέρασες ευχάριστα την ώρα σου. Γιατί αυτό δεν είναι ωφέλεια. Ωφελείσαι, µόνον όταν δης τι λέει αυτό που διαβάζεις, ελέγχης τον εαυτό σου και προσπαθής να τον ζορίζης στην εφαρµογή: «Τι λέει αυτό που διάβασα; Εγώ πού βρίσκοµαι πνευµατικά; Τι πρέπει να κάνω;». Ύστερα, όσο περισσότερα µαθαίνει κανείς, τόσο περισσότερη ευθύνη έχει. ∆εν λέω να µη διαβάζη, για να µην ξέρη πολλά και να µην έχη ευθύνη, γιατί αυτό είναι πονηριά, αλλά να µη διαβάζη µόνο για να ευχαριστιέται. Το κακό είναι ότι, αν διαβάζη και έχη δυνατή µνήµη, θυµάται πολλά, µπορεί και να λέη και πολλά και νά ξεγελάη τον εαυτό του, να νοµίζη δηλαδή ότι τα εφαρµόζει κιόλας. Έτσι δηµιουργεί ψευδαίσθηση και στον εαυτό του και στους άλλους. Γι’ αυτό µην αναπαύετε τον λογισµό σας στα πολλά διαβάσµατα. Να στραφήτε στην εφαρµογή. Τά πολλά διαβάσµατα µορφώνουν εγκυκλοπαιδικά. Έτσι δεν λέγεται;

– Ναί, Γέροντα.
– Σκοπός όµως είναι πώς θά µορφωθώ θεοκεντρικά. ∆εν πάω να γίνω καθηγητής Πανεπιστηµίου, ώστε να είµαι υποχρεωµένος να ξέρω πολλά. Αλλά και αν µου χρειασθή κάτι από την άλλη γνώση, εύκολα θα το µάθω, όταν αποκτήσω την θεοκεντρική µόρφωση. Κατάλαβες;

Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου
«Λόγοι Β’ – Πνευματική Αφύπνηση»