Έχεις Μήνυμα… (1 Αυγούστου 2016)

[…] Εμείς ποιόν τρόπο πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, για να γλυτώσουμε από το πολυήμερο και πολυβάσανο μαρτύριο, όπως χαρακτηρίζει τους λογισμούς ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης;

Ας ακολουθήσουμε την τακτική του Αγίου Ιωάννου του Κολοβού, ο οποίος δοκίμασε όλους τους τρόπους. Μας συμβουλεύει τα εξής ο μεγάλος αυτός αγωνιστής του πνεύματος:

«Μοιάζω με έναν άνθρωπο που κάθεται κάτω από ένα μεγάλο δένδρο και ξαφνικά βλέπει πολλά θηρία και ερπετά να έρχωνται κατεπάνω του. Και επειδή δεν μπορεί να αντισταθή εύκολα, τρέχει γρήγορα, πάνω στο δένδρο και σώζεται. Έτσι κάνω και εγώ. Κάθομαι στο κελλί μου και βλέπω τους πονηρούς λογισμούς να έρχωνται εναντίον μου. Τότε ανεβαίνω στο δένδρο της ζωής, στον Θεό μου, με την προσευχή και σώζομαι από τον εχθρό».

Βενεδίτου Ιερομονάχου Αγιορείτου

«Οι λογισμοί και η αντιμετώπισή τους»